Zintuiglijke beperking

Heeft u een zintuiglijke beperking? Dan vergoedt de basisverzekering uw behandeling zonder opname.

Wat zijn zintuiglijke beperkingen?

U heeft een zintuigelijke beperking als u blind- of slechtziend, doof- of slechthorend en/of een spraak-taalontwikkelingsstoornis heeft.

Hoe werkt het?

  • Uw behandeling wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) vergoed.
  • Bent u achttien jaar of ouder? Dan tellen de kosten van uw behandeling mee voor uw eigen risico
  • Uw zorgverlener declareert de kosten direct bij OHRA.
  • Het vervoer van kinderen met een auditieve beperking of een spraak-taalontwikkelingsstoornis voor groepsbehandeling in een instelling wordt niet meer betaald door de instelling. Mogelijk komt u in aanmerking voor vergoeding van zittend ziekenvervoer.
  • Krijgt u begeleiding? Dat wordt dit geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

Heeft u een eigen risico?

De kosten van uw behandeling tellen mee voor uw eigen risico van de basisverzekering. In 2017 is het verplicht eigen risico is € 385,-. Dit geldt alleen als u achttien jaar of ouder bent. Het kan zijn dat u hierdoor eerder uw volledige eigen risico moet betalen. Betaalt u het bedrag liever niet in een keer? Bekijk de mogelijkheden voor gespreid betalen van het eigen risico.

Moet u of uw kind voor behandeling naar een instelling?

Mogelijk komt u in aanmerking voor zittend ziekenvervoer. U heeft dan vooraf toestemming nodig. Lees in de OHRA Vergoedingenwijzer meer over de vergoeding van zittend ziekenvervoer.
Voor vergoeding van vervoer geldt voor alle leeftijden een wettelijk eigen bijdrage van € 100,- per kalenderjaar.

Heeft u nog vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over de zintuiglijke gehandicaptenzorg.