Vragen langdurige zorg

Hieronder vindt u algemene vragen over de langdurige zorg. Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan ook eens bij de veelgestelde vragen over:

Vraag en antwoord over de langdurige zorg

U krijgt verpleging en verzorging vergoed vanuit de basisverzekering als u thuis geneeskundige zorg nodig heeft, of als uw risico daarop hoog is. Bijvoorbeeld als uw gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren.

Een deel van de langdurige geestelijke gezondheidszorg wordt ook vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), oftewel de basisverzekering.

De wijkverpleegkundige kijkt wat u nodig heeft. De wijkverpleegkundige stelt eerst vast welke geneeskundige zorg nodig is. Daarnaast kijkt de wijkverpleegkundige of andere ondersteuning een rol kan spelen. Bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. De gemeente kan gebruikmaken van de bevindingen van de wijkverpleegkundige. Daarom maakt de wijkverpleegkundige deel uit van het sociaal wijkteam.

Het grootste deel van verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een klein gedeelte van de verzorging valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Die verzorging wordt door de gemeenten gegeven.

U krijgt verpleging en verzorging via de Zvw als u geneeskundige zorg nodig heeft of als uw risico daarop hoog is. Bijvoorbeeld omdat uw gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren.
In sommige gevallen krijgt u ondersteuning van de gemeente bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Maar alleen als deze ADL een onderdeel van begeleiding zijn en niet geneeskundig van aard zijn.