Vragen over pgb voor verpleging en verzorging

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over het persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging.

Vraag en antwoord over het pgb verpleging en verzorging.

Heeft u een pgb? Dan moet u zelf een administratie bijhouden. U kunt in uw eigen administratie zien hoeveel budget u over hebt.

U kunt de stand van uw pgb-budget ook bekijken in Mijn OHRA Zorgverzekering. Dat kan nadat u de eerste rekening heeft ingediend. Log in op Mijn OHRA Zorgverzekering en kies voor ‘Mijn zorgkosten’. Daarna kiest u voor ‘Stand maximale vergoeding’. U kunt hier de stand van uw pgb-budget bekijken.

Bekijk direct de stand van uw vergoedingen in Mijn OHRA Zorgverzekering.

Bij de aanvraag van uw persoonsgebonden budget (pgb) dient u een budgetplan in. U mag uw pgb alleen gebruiken voor de zorg die u in het budgetplan heeft beschreven.

U moet zelf de door u gemaakte kosten van verpleging en verzorging bij ons declareren. U krijgt van ons binnen tien werkdagen bericht over de afhandeling van uw rekeningen. Lees meer over declareren met een pgb.

Declareren kunt u eenvoudig online in Mijn OHRA Zorgverzekering of mobiel via de OHRA App. U kunt uw rekeningen ook schriftelijk declareren. U moet dan de rekeningen van de zorgverleners bij het declaratieformulier voegen. Kosten van zorg die geleverd is door personen die bij u in loondienst zijn, moet u indienen met het pgb-declaratieformulier voor pgb-houders. U stuurt dit formulier met het declaratieformulier naar ons toe. Lees meer over declareren met een pgb.

Declareer direct uw rekening in Mijn OHRA Zorgverzekering.

Is uw situatie veranderd? Dan is het mogelijk dat uw pgb niet meer voldoende is. U kunt dan samen met uw verpleegkundige een nieuw pgb aanvragen. Wij beoordelen deze aanvraag en bij een positieve beoordeling krijgt u een nieuwe akkoordverklaring.

Nee, u kunt uw huidige pgb niet meenemen naar een andere zorgverzekeraar. Bij overstappen moet u een nieuw pgb aanvragen bij uw nieuwe zorgverzekeraar.

OHRA heeft geen gegevens van bewindvoerders/curatoren/mentors gekregen. Dit betekent dat u bij ons niet als zodanig bekend bent. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop wij informatie aan u kunnen verstrekken:  

 • Algemene vragen (die niet specifiek over de situatie van de verzekerden gaan) kunt u telefonisch aan OHRA stellen;
 • Medisch inhoudelijke vragen en vragen over de indicatiestelling of de hoogte van het budget worden nooit telefonisch beantwoord.
 • Medisch inhoudelijke vragen en vragen over de indicatiestelling of de hoogte van het budget kunt u schriftelijk stellen, per brief. U dient een afschrift mee te sturen van de beslissing van de kantonrechter waarin u als bewindvoerder, curator of mentor bent aangesteld. Stuur uw brief naar:
  OHRA
  Afdeling Medische beoordelingen
  Postbus 90152
  5000 LD Tilburg

Ja, dat kan. U moet dit schriftelijk aanvragen. U dient een afschrift mee te sturen van de beslissing van de kantonrechter waarin u als bewindvoerder, curator of mentor bent aangesteld. U kunt uw verzoek sturen naar:
OHRA
Afdeling Verzekerdenadministratie
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

U kunt de afdeling Juridische Zaken dan schriftelijk vragen de beslissing te heroverwegen. Het adres is:
OHRA
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 4172
5004 JD Tilburg