Vragen langdurige geestelijke gezondheidszorg

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Vraag en antwoord over de langdurige ggz.

Nee, u hoeft dat niet bij te houden. De instelling waar u verblijft houdt dit bij.

Heeft u een nieuwe indicatiestelling nodig? Dan verzorgt uw (hoofd)behandelaar uw nieuwe indicatiestelling. 

Nee, beschermd wonen zonder behandeling valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeentes voeren de Wmo uit. U kunt voor meer informatie contact opnemen met uw gemeente. 

Nee, geestelijke gezondheidszorg voor kinderen onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. De gemeentes voeren de Jeugdwet uit. U kunt voor meer informatie contact opnemen met uw gemeente.