Persoonsgebonden budget

Heeft u een zorgverzekering bij OHRA en wilt u een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb vv) bij u thuis? Bijvoorbeeld een verpleegkundige die bij u langskomt om een injectie te geven, een wond te verzorgen of u wassen. Dan helpen wij u verder met het aanvragen. 

Hoe werkt het?

  • U ontvangt uw pgb voor verpleging en verzorging (pgb vv) via uw zorgverzekeraar. Alle zorgverzekeraars voeren deze regeling op dezelfde manier uit.
  • U ontvangt uw pgb voor verpleging en verzorging niet vooraf, maar u declareert uw rekeningen achteraf bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt binnen tien werkdagen het bedrag waar u recht op heeft. Met dit bedrag betaalt u uw zorgverlener.
  • Voor uw pgb voor verpleging en verzorging betaalt u geen eigen bijdrage.
  • Verpleging en verzorging telt niet mee voor uw eigen risico van de basisverzekering.
  • Het budget voor verzorging dat u ontvangt, is afhankelijk van uw situatie.
  • U kunt ook in aanmerking komen voor vergoeding van zorg in natura. Wilt u naast uw PGB ook zorg in natura inzetten? Dan moet u hiervoor contact opnemen met uw wijkverpleegkundige

Meer informatie in het pgb-reglement

In het pgb-reglement verpleging en verzorging staan u rechten en plichten. In het reglement vindt u ook de maximale uurtarieven die u kunt declareren. Download het pgb-reglement.

Vraag uw pgb aan bij OHRA

Wilt u een pgb voor verpleging en verzorging aanvragen of vernieuwen? Vraag uw pgb aan bij OHRA.

Uitgaven declareren met een pgb

Heeft u een rekening van een zorgverlener ontvangen? Of maakt u kosten met uw pgb? U kunt uw kosten dan achteraf bij ons declareren. Lees meer over declareren met een pgb.

Overstappen op zorg in natura?

Wilt u liever dat wij uw zorg voor u regelen? Kies dan voor zorg in natura. Dan nemen we voor u het regelwerk uit handen. Geef bij de indicatiestelling van uw verpleegkundig door dat u wilt overstappen op zorg in natura.

Heeft u nog vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over de veranderingen in het pgb voor verpleging en verzorging.