Persoonsgebonden budget aanvragen

Wilt u een nieuw persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging thuis (pgb vv) aanvragen? Of uw pgb verlengen? Wanneer u bij OHRA een zorgverzekering heeft, dan regelt u dit bij ons.

Wat kunt u met een pgb voor verzorging en verpleging?

Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf uw zorg inkopen. U sluit met uw zorgverlener een zorgovereenkomst. Dat kan bijvoorbeeld bij een thuiszorgorganisatie, maar ook bij een familielid of kennis. U houdt zelf de administratie bij. En u declareert de kosten bij ons.

In het pgb-reglement verpleging en verzorging staan uw rechten en plichten. In het reglement staan ook de maximale vergoedingen.

Hoe vraagt u een pgb verpleging en verzorging aan?

  • Maak een afspraak met een hiervoor bevoegde verpleegkundige. Hij of zij beoordeelt of u voor een indicatie in aanmerking komt. In het pgb vv-reglement staat wat wij verstaan onder een bevoegde verpleegkundige. 
  • Heeft u nog geen contact met een verpleegkundige? Vraag uw huisarts om advies.
  • Vul samen met de verpleegkundige het pgb-aanvraagformulier deel 1 in. 
  • U vult zelf de aanvraagformulieren deel 2 in. 
  • De ingevulde formulieren kunt u zelf bij ons indienen. U kunt het formulier per post opsturen: OHRA Zorgverzekeringen N.V., Postbus 4172, 5004 JD Tilburg.
  • Wij beoordelen uw aanvraag. Hiervoor gebruiken wij de regels uit het reglement pgb verpleging en verzorging. Wij sturen u de uitslag van de beoordeling toe. 
  • Gaan wij akkoord? Dan geven wij de hoogte en de looptijd van uw budget aan.

Hoe verlengt u uw pgb?

Loopt uw indicatie voor verpleging en verzorging (en daarmee ook uw pgb) af en heeft u na die datum nog verpleging of verzorging nodig? Dan moet u die opnieuw aanvragen. Dit moet minimaal zes weken voor de einddatum van uw indicatie gebeuren. Zo voorkomt u dat uw nieuwe pgb te laat in gaat en wij uw zorg niet kunnen vergoeden.

Ondersteuning van SVB bij uw pgb

Laat u door de SVB uw salarisadministratie uitvoeren? Voorlopig verandert er dan niets. Er zijn afspraken gemaakt met de SVB dat zij u hierbij (blijven) ondersteunen. Ook doen zij de loonbelastingafdrachten en stellen ze loonstroken en jaaropgaven op. De SVB declareert de betalingen namens u bij OHRA. Het is mogelijk uw huidige zorgverlener(s) te betalen uit een pgb voor verpleging en verzorging (pgb vv) op basis van een maandloon of een uurloon. Sluit u een nieuwe zorgovereenkomst af? Dan kunt u voor betalingen uit een pgb vv alleen kiezen voor een uurloon. Heeft uw zorgverlener recht op doorbetaling bij ziekte? Dan kunt u ook terecht bij de SVB. 

Ook de budgethouders met een pgb vv die gebruikmaken van de werkgeversfunctie van de SVB kunnen bij de SVB terecht voor schade en rechtsbijstand. Dit is de reguliere SVB dienstverlening aan budgethouders. 

Pgb voor zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Krijgt u zorg uit de Wmo of Jeugdwet? Voor de aanvraag van een pgb voor die zorg kunt u terecht bij uw gemeente.

Pgb voor zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Krijgt u zorg vanuit de Wlz? Voor de aanvraag van een pgb voor die zorg kunt u terecht bij uw zorgkantoor.