Het juiste loket voor uw zorgvragen

Weet u niet precies voor welke zorgvraag over langdurige zorg u terecht kunt? OHRA helpt u graag op weg.

Zorgverzekeraar

Heeft u vragen heeft over langdurige zorg uit de zorgverzekeringswet? Dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. U kunt hierbij denken aan vragen over de wijkverpleging. Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen over langdurige zorg vanuit de zorgverzekeraar.

Gemeenten

Heeft u vragen over zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u terecht bij uw gemeente. Bijvoorbeeld als u meer wilt weten over:

 • Huishoudelijke hulp 
 • Dagbesteding 
 • Begeleiding 
 • Woningaanpassing 
 • GGZ-verblijf 
 • Mantelzorgondersteuning 
 • Logeeropname 
 • Jeugdzorg

Zorgkantoren

Wilt u meer weten over langdurige zorg bij opname in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor gehandicaptenzorg? Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt hiervoor terecht bij uw zorgkantoor.

Een zorgkantoor is een speciaal uitvoeringsorgaan voor langdurige zorg. Nederland is hiervoor in regio’s verdeeld. De overheid heeft per regio een zorgverzekeraar aangewezen, die verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de langdurige zorg.

U kunt terecht bij het CZ Zorgkantoor als u in een van onderstaande regio’s woont: 

 • Haaglanden 
 • Zeeland 
 • West-Brabant 
 • Zuidoost-Brabant 
 • Zuid-Hollandse eilanden 
 • Zuid-Limburg

Woont u in een andere regio? Dan vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland bij welk zorgkantoor u terecht kunt.

Meerdere loketten

Het kan zijn dat u bij meerdere loketten moet zijn. Op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl vindt u meer informatie.