Langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Verblijft u voor behandeling langere tijd in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg? En bent u 18 jaar of ouder? De basisverzekering vergoedt de eerste drie jaar van uw verblijf in een ggz-instelling.

Wat is er veranderd vanaf 1 januari 2015?

  • De eerste drie jaar van een verblijf met behandeling voor volwassenen in een ggz-instelling worden vergoed vanuit de basisverzekering.
  • De kosten tellen mee voor uw eigen risico van de basisverzekering.
  • U krijgt geen indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uw (hoofd)behandelaar stelt uw indicatie. 
  • Na drie jaar gaat uw zorg over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw zorgkantoor regelt dan uw zorg. U betaalt hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Verbleef u in 2015 al in een ggz-instelling?

  • U verbleef op 1 januari 2015 korter dan één jaar in een ggz-instelling? Uw zorg wordt sinds 2015 vergoed vanuit de basisverzekering. Dat blijft zo. Vanaf het vierde jaar van uw verblijf gaat uw zorg naar de Wet langdurige zorg (zorgkantoor). U hoeft niets te doen. 
  • U verbleef op 1 januari 2015 langer dan één jaar en korter dan drie jaar in een ggz-instelling? Uw zorg wordt sinds 1 januari 2015 geregeld via de Wet Langdurige Zorg. Dat blijft zo. U hoeft niets te doen. 
  • U verbleef op 1 januari 2015 langer dan drie jaar in een ggz-instelling? Uw zorg wordt sinds 1 januari 2015 geregeld via de Wet langdurige zorg. Dat blijft zo. U hoeft niets te doen.

Heeft u nog vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over de langdurige zorg.