Voorwaarden gespreide betaling eigen risico

Heb je de OHRA Zorgverzekering als basisverzekering? Weet je zeker dat je in 2017 zorgkosten maakt? Dan kan het handig zijn om het verplicht eigen risico gespreid te betalen. Wat zijn dan de voorwaarden voor gespreid betalen? Wij hebben de spelregels voor op een rij gezet.

Wanneer kun je meedoen?

 • Je hebt op 1 januari 2017 een zorgverzekering bij ons.
 • Je hebt een zorgverzekering met alleen een verplicht eigen risico; je hebt dus niet gekozen voor een vrijwillig eigen risico.
 • Op 1 januari 2017 ben je 18 jaar of ouder.
 • Jouw aanvraag voor gespreide betaling is voor 1 januari 2017 bij ons binnen.
 • Jij bepaalt welke verzekerde(n), die op jouw polis staan, je voor deze regeling aanmeldt. Deze deelnemende verzekerde(n) meld je bij de aanvraag tegelijkertijd aan.
 • Je meldt je direct aan via Mijn OHRA Zorgverzekering of via ons online aanmeldformulier.

Spelregels tijdens je deelname

 • Je betaalt (per deelnemende verzekerde) vanaf het eerste kwartaal van 2017 in 10 termijnen het eigen risico.
 • Je ontvangt van OHRA een eindafrekening in het eerste kwartaal van het volgende jaar.
Vielen de zorgkosten achteraf toch mee en heb je te veel eigen risico betaald? Geen probleem; wij betalen dan het resterende bedrag uiterlijk in datzelfde kwartaal aan je terug. Komen hierna nog rekeningen bij ons binnen die met jouw verplicht eigen risico van het afgelopen jaar moeten worden verrekend? Dan ontvang je hiervoor eerst een factuur.

Einde van de deelname

Je zit niet aan gespreid betalen vast en kunt je deelname gewoon stoppen. Dit zijn dan de voorwaarden:

 • De beëindiging geldt voor alle verzekerden op je polis.
 • Je moet voor 1 januari van het volgende jaar bij ons aangeven dat je wilt stoppen met deze betalingsregeling.
 • Wij kunnen de deelname stoppen als er niet meer wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden je verzekeringssituatie wijzigt, waarbij sprake is van verandering van verzekeringnemer of aantal deelnemers.
 • Eindigt deelname voor deze betalingsregeling tijdens het jaar? Dan ontvang je direct een eindafrekening. Te veel betaald verplicht eigen risico betalen wij dan aan je terug. Als je nog verplicht eigen risico moet betalen, dan betaal je dat direct in één keer aan ons. Komen hierna nog rekeningen bij ons binnen die met je verplicht eigen risico moeten worden verrekend, dan ontvang je hiervoor een factuur.
 • Meld je direct af via Mijn OHRA Zorgverzekering