Eigen bijdrage overzicht 2017

Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaal je altijd een deel zelf; een eigen bijdrage. De overheid bepaalt waar je een  eigen bijdrage voor moet betalen en hoe hoog deze is. OHRA helpt je graag op weg: wij hebben de zorg met een wettelijke eigen bijdrage voor jou op een rij gezet. Geldt er een maximale vergoeding vanuit de basisverzekering? Dan vind je dit ook in onderstaand overzicht. 

Eigen bijdrage geneesmiddelen

Voor sommige geneesmiddelen moet je een eigen bijdrage betalen. Actuele informatie over de vergoeding en eigen bijdrage van geneesmiddelen vind je op de website Medicijnkosten.

Eigen bijdrage hospice

De eigen bijdrage voor verblijf in een hospice is afhankelijk van je inkomen. Het CAK brengt deze eigen bijdrage bij je in rekening. Meer informatie over deze eigen bijdrage lees je op de website van het CAK.

Hulpmiddelen

Dit zijn de eigen bedragen en maximale vergoedingen van hulpmiddelen in 2017. 

Eigen bijdrage en maximale vergoeding 2017
Hoortoestellen voor personen vanaf 18 jaar 
Gebruik minimaal vijf jaar
Eigen bijdrage: 25% van de aanschafkosten
Lenzen en brillenglazen. 
Gebruik korter dan een jaar
Eigen bijdrage: € 56,- per lens of per glas
Lenzen en brillenglazen 
Gebruik langer dan een jaar
Eigen bijdrage: € 56,- per lens of per glas
OorstukjesEigen bijdrage: 25% van de aanschafkosten
(Semi-)orthopedische of allergeenvrije schoenen
voor personen tot 16 jaar
Gebruik minimaal een jaar.
Eigen bijdrage: € 67,50
(Semi-)orthopedische of allergeenvrije schoenen
voor personen vanaf 16 jaar
Gebruik minimaal een jaar
Eigen bijdrage: € 135,-
(Semi-)orthopedische of allergeenvrije schoenen (wisselpaar)
voor personen vanaf 16 jaar
Maximaal een wisselpaar per drie jaar
Eigen bijdrage: € 135,-
Pruik
Gebruik minimaal een jaar
Maximale vergoeding: € 419,50
TinnitusmaskeerderEigen bijdrage: 25% van de aanschafkosten

Kraamzorg

Dit zijn de eigen bedragen en maximale vergoedingen van kraamzorg in 2017. 

Eigen bijdrage en maximale vergoeding 2017
Kraamverzorging thuis€ 4,30 per uur
Kraamzorg bij verblijf in instelling zonder medische noodzaak

€ 17,- per dag voor moeder 
€ 17,- per dag voor kind

Dagmaximum eigen bijdrage:
€ 17,- per persoon per dag.

Kost het ziekenhuis meer dan
€ 121,- per persoon per dag?
Dan moet u zelf ook het bedrag
boven deze € 121,- betalen.

Mondzorg

Dit zijn de eigen bedragen en maximale vergoedingen van mondzorg in 2017. 

Eigen bijdrage en maximale vergoeding 2017
Prothese gebit bij bijzondere tandheelkundige zorg voor personen vanaf 18 jaarEigen bijdrage: 10 %van de kosten voor het maken en plaatsen van een onderprothese, 8% voor een bovenprothese.
Prothese gebit

Eigen bijdrage: 10 % van de kosten voor het maken en plaatsen van een onderprothese, 8% voor een bovenprothese.

Maximale vergoeding: 75 % van de kosten voor het maken en plaatsen van de prothese. Deze vergoeding geldt maximaal een keer per vijf jaar.

Zittend ziekenvervoer

Bekijk de eigen bijdragenn en maximale vergoedingen van zittend ziekenvervoer in 2017.

Eigen bijdrage en maximale vergoeding 2017
Zittend ziekenvervoerEigen bijdrage: € 100,- per kalenderjaar

Maximale vergoeding eigen vervoer
per auto: € 0,28 per kilometer