Reglementen en tarievenlijsten

De volgende reglementen en tarievenlijsten gelden voor de OHRA Zorgverzekering:

Alternatieve behandelwijzen

Fysiotherapie en oefentherapie

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Hulpmiddelen

Kraamzorg

Medicijnen


Medisch specialistische zorg

Mondzorg en orthodontie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Tarievenlijsten overig