Formulieren

Heeft u zorg of hulpmiddelen nodig of wilt u uw kosten met een persoonsgebonden budget (pgb) declareren? Op deze pagina vindt u formulieren voor de OHRA Zorgverzekering

Aanvraagformulieren hulpmiddelen

Aanvraagformulieren zorg

Aanvraagformulier zorgbemiddeling

Aanvraagformulieren en zorgovereenkomsten persoonsgebonden budget (pgb)

Declaratieformulieren

Heeft u een rekening van een zorgverlener ontvangen? Kies voor online of mobiel declareren

Declaratieformulieren persoonsgebonden budget (pgb) 
Krijgt u geen rekening van uw zorgverlener, of heeft u zorgverleners in loondienst? Dan gebruikt een pgb-declaratieformulier. Lees meer over declareren met een pgb.

Andere declaratieformulieren

 

Aanvraagformulieren buitenland

Wijzigingsformulier persoonsgebonden budget (pgb)

Overige formulieren

Voorbeeldbrieven akkoordverklaring aanvragen

Er zijn behandelingen en hulpmiddelen waarvoor u vooraf toestemming van OHRA nodig heeft om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Of u een akkoordverklaring nodig heeft, staat in de polisvoorwaarden. U kunt onderstaande voorbeeldbrieven gebruiken om een akkoordverklaring aan te vragen:

Meer informatie

Staat het document dat u zoekt hier niet tussen, neem dan contact met ons op.