Wat vergoedt de basisverzekering bij diabetes?

Op deze pagina ziet u wat de basisverzekering vergoedt voor diabetes hulpmiddelen, dieetadvisering en voetbehandeling.

Diabeteshulpmiddelen

Bent u insulineafhankelijk? Dan is het belangrijk dat u regelmatig uw bloedglucose controleert en als het nodig is insuline (bij)spuit. De basisverzekering (OHRA Zorgverzekering) vergoedt een aantal diabeteshulpmiddelen.

Bloedglucosemeter
Eenmaal per 3 jaar een bloedglucosemeter.

Insulinepennen
De vergoedingen van OHRA voor insulinepennen:

  • 1 insulinepen per 36 maanden (3 jaar).
  • Bij de 1e keer dat u een insulinepen krijgt, heeft u recht op de vergoeding van 1 reservepen.
Gebruikt u meerdere soorten insuline? Dan zijn de voorwaarden als volgt:
  • U krijgt voor elke soort insuline 1 insulinepen vergoed per 36 maanden (3 jaar).
  • Bij de 1e keer dat u pennen krijgt, heeft u recht op vergoeding van 1 reservepen per insulinesoort. Als u 2 soorten insuline gebruikt, krijgt u dus de 1e keer 2 pennen én 2 reservepennen vergoed.

Teststrips
Voor mensen met diabetes is het belangrijk om de bloedsuikerspiegel in de gaten te houden. Dit kan met teststrips. Bent u insulineafhankelijk? Dan vergoedt de OHRA Zorgverzekering de testmaterialen. In de OHRA Vergoedingenwijzer leest u meer over de vergoeding van diabetesmateriaal.

Dieetadvisering

Een gezond en evenwichtig dieet is erg belangrijk als u diabetes heeft. Vanuit de basisverzekering krijgt u maximaal 3 uur voorlichting en advisering op het terrein van voeding en eetgewoonten vergoed als onderdeel van ketenzorg.

Bij ketenzorg maken verschillende zorgverleners samen 1 behandelplan om u te begeleiden bij uw aandoening. Ketenzorg wordt bijvoorbeeld ingezet bij de behandeling van diabetespatiënten.

In de OHRA Vergoedingenwijzer leest u meer over de vergoeding van dieetadvisering.

Voetbehandeling en -advisering

Wat krijg ik vergoed uit de basisverzekering?
Bij de screening van uw voeten wordt de zogenaamde ‘Simms-classificatie’ gebruikt. Dit geeft aan hoeveel risico u loopt op het ontstaan van moeilijk te genezen wondjes aan uw voeten. Deze classificatie bepaalt hoe hoog uw vergoeding voor voetzorg is.

Simm’s 0 betekent geen verhoogd risico, Simm’s 1 matig verhoogd risico en Simm’s 2 of 3 betekent verhoogd risico.

  • De basisverzekering vergoedt de jaarlijkse voetscreening om te bepalen of uw voeten een verhoogd risico lopen. Dit staat los van welke Simms-classificatie u heeft.
  • De basisverzekering vergoedt voetzorg aan verzekerden met diabetes met classificatie Simm’s 1, 2 of 3.
  • De basisverzekering vergoedt voetcontrole en onderzoek door bijvoorbeeld de huisarts bij Simm’s 0. De voetzorg om verzorgende redenen vergoedt OHRA vanuit een aantal aanvullende verzekeringen.

Let op: om te bepalen of de behandeling uit de basisverzekering wordt vergoed, is het belangrijk dat de zorgverlener de Simms-classificatie op de nota’s aangeeft. Krijgt u van uw zorgverlener een nota mee die u bij OHRA wilt indienen (dat is alleen het geval als u zorg gebruikt buiten een zorggroep), let er dan goed op dat uw zorgverlener de vastgestelde Simms-classificatie heeft vermeld op de nota. Maakt u gebruik van voetbehandeling bij een gecontracteerde zorggroep, dan krijgt u geen nota mee. OHRA heeft daarover afspraken gemaakt met de zorggroepen en deze sturen de rekening direct naar OHRA.

Heb ik een eigen risico?
U heeft in 2018 voor de basisverzekering een verplicht eigen risico van € 385,- of een door u gekozen hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico. Maakt u gebruik van voetbehandeling binnen het ketenprogramma Diabetes? Dan hoeft u geen eigen risico te betalen. In een ketenprogramma werken huisartsen, diabetesverpleegkundigen, pedicures en andere zorgverleners bij diabetes samen om zo de kwaliteit van de diabeteszorg te verbeteren.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan heeft u geen eigen risico in de basisverzekering. In de OHRA Vergoedingenwijzer leest u meer over de vergoeding van voetverzorging.