Wat vergoedt de basisverzekering bij diabetes?

Op deze pagina ziet u wat de basisverzekering vergoedt voor diabetes hulpmiddelen, dieetadvisering en voetbehandeling.

Diabeteshulpmiddelen

Bent u insulineafhankelijk? Dan is het belangrijk dat u regelmatig uw bloedglucose controleert en als het nodig is insuline (bij)spuit. De basisverzekering (OHRA Zorgverzekering) vergoedt een aantal diabeteshulpmiddelen.

Bloedglucosemeter 

Eenmaal per drie jaar een bloedglucosemeter.

Insulinepennen
De vergoedingen van OHRA voor insulinepennen: 

  • Eén insulinepen per 36 maanden (drie jaar). 
  • Bij de eerste keer dat u een insulinepen krijgt, heeft u recht op de vergoeding van één reservepen.

Gebruikt u meerdere soorten insuline? Dan zijn de voorwaarden als volgt:

  • U krijgt voor elke soort insuline één insulinepen vergoed per 36 maanden (drie jaar). 
  • Bij de eerste keer dat u pennen krijgt, heeft u recht op vergoeding van één reservepen per insulinesoort. Als u twee soorten insuline gebruikt, krijgt u dus de eerste keer twee pennen én twee reservepennen vergoed.

Teststrips
Voor mensen met diabetes is het belangrijk om de bloedsuikerspiegel in de gaten te houden. Dit kan met teststrips. Bent u insulineafhankelijk? Dan vergoedt de OHRA Zorgverzekering de testmaterialen. In de OHRA Vergoedingenwijzer leest u meer over de vergoeding van diabetesmateriaal.

Dieetadvisering

Een gezond en evenwichtig dieet is erg belangrijk als u diabetes heeft. Vanuit de basisverzekering krijgt u maximaal drie uur voorlichting en advisering op het terrein van voeding en eetgewoonten vergoed als onderdeel van ketenzorg.

Bij ketenzorg maken verschillende zorgverleners samen één behandelplan om u te begeleiden bij uw aandoening. Ketenzorg wordt bijvoorbeeld ingezet bij de behandeling van diabetespatiënten.

In de OHRA Vergoedingenwijzer leest u meer over de vergoeding van dieetadvisering.

Voetbehandeling en -advisering

Wat krijg ik vergoed uit de basisverzekering?

Bij de screening van uw voeten wordt de zogenaamde ‘Simms-classificatie’ gebruikt. Dit geeft aan hoeveel risico u loopt op het ontstaan van moeilijk te genezen wondjes aan uw voeten. Deze classificatie bepaalt hoe hoog uw vergoeding voor voetzorg is.

Simm’s 0 betekent geen verhoogd risico, Simm’s 1 matig verhoogd risico en Simm’s 2 of 3 betekent verhoogd risico.

  • De basisverzekering vergoedt de jaarlijkse voetscreening om te bepalen of uw voeten een verhoogd risico lopen. Dit staat los van welke Simms-classificatie u heeft. 
  • De basisverzekering vergoedt voetzorg aan verzekerden met diabetes met classificatie Simm’s 1, 2 of 3. 
  • De basisverzekering vergoedt voetcontrole en onderzoek door bijvoorbeeld de huisarts bij Simm’s 0. De voetzorg om verzorgende redenen vergoedt OHRA vanuit een aantal aanvullende verzekeringen.

Let op: om te bepalen of de behandeling uit de basisverzekering wordt vergoed, is het belangrijk dat de zorgverlener de Simms-classificatie op de nota’s aangeeft. Krijgt u van uw zorgverlener een nota mee die u bij OHRA wilt indienen (dat is alleen het geval als u zorg gebruikt buiten een zorggroep), let er dan goed op dat uw zorgverlener de vastgestelde Simms-classificatie heeft vermeld op de nota. Maakt u gebruik van voetbehandeling bij een gecontracteerde zorggroep, dan krijgt u geen nota mee. OHRA heeft daarover afspraken gemaakt met de zorggroepen en deze sturen de rekening direct naar OHRA.

Heb ik een eigen risico?
U heeft in 2017 voor de basisverzekering een verplicht eigen risico van € 385,- of een door u gekozen hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico. Maakt u gebruik van voetbehandeling binnen het ketenprogramma Diabetes? Dan hoeft u geen eigen risico te betalen. In een ketenprogramma werken huisartsen, diabetesverpleegkundigen, pedicures en andere zorgverleners bij diabetes samen om zo de kwaliteit van de diabeteszorg te verbeteren.

Bent u jonger dan achttien jaar? Dan heeft u geen eigen risico in de basisverzekering. In de OHRA Vergoedingenwijzer leest u meer over de vergoeding van voetverzorging.