Verzekerde bedragen aanvullende verzekeringen

De aanvullende verzekeringen van OHRA bieden een aantal vergoedingen die te maken hebben met diabetes.

Dieetadvisering

Als u diabetes heeft, dan is het belangrijk dat u gezond en evenwichtig eet. Vanuit de basisverzekering krijgt u maximaal 3 uur dieetadvisering vergoed als onderdeel van ketenzorg. Bij ketenzorg maken verschillende zorgverleners samen één behandelplan om u te begeleiden bij uw aandoening. Ketenzorg wordt bijvoorbeeld ingezet bij de behandeling van diabetespatiënten.

Is er geen sprake van ketenzorg, dan kunt u met een aanvullende verzekering een maximum bedrag vergoed krijgen. In de OHRA Vergoedingenwijzer leest u meer over de vergoeding van dieetadvisering.

Cursussen voor diabeten

Verschillende organisaties bieden cursussen die voor diabeten nuttig zijn. Denk aan cursussen van Thuiszorg, Riagg of een erkende patiëntenvereniging. Gezondheidscursussen worden (deels) vergoed vanuit de module OHRA Gezond.

U krijgt deze module gratis als u een OHRA Zorgverzekering heeft. Let op: met een OHRA Zorgverzekering Online Gemak kunt u géén gebruik maken van de diensten en vergoedingen uit de module OHRA Gezond.

Teststrips

Diabetes met insulinegebruik
Als u insuline gebruikt, moet u regelmatig uw bloed controleren. Gelukkig zijn de kosten voor het gebruik van teststrips in dit geval opgenomen in de basisverzekering. Mensen met diabetes die afhankelijk zijn van insuline, krijgen hun diabetestestmaterialen dus altijd vergoed.

Diabetes zonder insulinegebruik
Heeft u diabetes maar gebruikt u geen insuline? Ook dan kunt u het nodig of prettig vinden om regelmatig uw bloed te controleren. De testmaterialen worden in dit geval niet uit de basisverzekering vergoed.

Voetbehandeling en -advisering

Mensen met diabetes lopen de kans om voetproblemen te krijgen. Een langdurige hoge bloedglucosespiegel kan de voeten ernstig schaden. Voetverzorging is daarom erg belangrijk, bijvoorbeeld bij een pedicure of podotherapeut.

Vergoeding vanuit basisverzekering
Bekijk de vergoeding voor voetzorg in de basisverzekering.

Visuele hulpmiddelen

OHRA vergoedt een deel van de kosten van brillenglazen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt af van uw aanvullende verzekering. U komt per twee kalenderjaren in aanmerking voor een vergoeding. De vergoeding geldt voor brillen, contactlenzen en ooglaseren samen. In de OHRA Vergoedingenwijzer leest u meer over de vergoeding van gezichtshulpmiddelen.