Declareren na opzegging

Heeft u uw zorgverzekering bij OHRA opgezegd, maar heeft u nog wel een of meerdere rekeningen die u wilt declareren? Dan kunt u deze rekeningen online of schriftelijk bij ons indienen.  

Online declareren in Mijn OHRA Zorgverzekering

Bent u overgestapt per 1 januari? Dan kunt u nog een heel kalenderjaar inloggen op Mijn OHRA Zorgverzekering en uw rekening online declareren. Wij verwerken uw declaratie binnen tien werkdagen. Bent u tijdens het jaar overgestapt? Dan kunt u het lopende jaar (het jaar waarin u bent overgestapt) plus het hele volgende kalenderjaar nog online declareren in Mijn OHRA Zorgverzekering

Wij adviseren u om de originele rekening niet te lang te laten liggen en zo snel mogelijk in te dienen. Volgens de wet moet u uw rekeningen uiterlijk binnen 36 maanden na de datum van de behandeling of levering aan uw zorgverzekeraar opsturen. Na deze termijn heeft u geen recht meer op vergoeding.

Let op: mobiel declareren met de OHRA App is niet meer mogelijk als u niet meer bij ons verzekerd bent. 

Schriftelijk declareren

Voor schriftelijk declareren na opzegging geldt dat u geen gebruik meer kunt maken van het declaratieformulier. U kunt de originele rekening zonder een declaratieformulier naar OHRA sturen. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Relatienummer van uw oude OHRA Zorgverzekering
  • Rekeningnummer waarop u het geld wilt ontvangen
  • Geef duidelijk aan of wij de rekening aan u moeten betalen of rechtstreeks aan de zorgverlener

Stuur de rekeningen met uw gegevens naar:
OHRA Zorgverzekering
Postbus 5062
5004 EB Tilburg

Tip: bewaar een kopie van de rekening voor uw eigen administratie.

Declareren na een overlijden

Het is mogelijk dat u nog rekeningen voor zorgkosten ontvangt na overlijden van een verzekerde. Deze kunt u uiteraard gewoon bij ons declareren.