OHRA Gezond

Bewust omgaan met uw gezondheid en een gezonde levensstijl vinden wij belangrijk. Heeft u de OHRA Zorgverzekering als basisverzekering? Dan krijgt u gratis de module OHRA Gezond. Hiermee krijgt u een vergoeding voor een sportmedisch advies, gezondheidscursussen en beweegprogramma's en vergoeding van een vervolgonderzoek van de Persoonlijke Gezondheidscheck. 

Vergoeding sportmedisch advies

Sportmedisch advies is advies en begeleiding voor als u (weer) wilt sporten of als u problemen ervaart bij het sporten, bijvoorbeeld bij een blessure. Onder sportmedisch advies vallen:

 • sportmedische behandelingen;
 • sportkeuringen;
 • sportmedisch consult en sportmedisch onderzoek;
 • röntgen- en laboratoriumonderzoek. 

Met de module OHRA Gezond krijgt u per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed voor de kosten van een sportmedisch advies.

U heeft recht op een vergoeding als u advies krijgt van een sportarts die werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen. Op de website van Sportgeneeskunde Nederland vindt u alle centra die aan deze voorwaarden voldoen. Het onderzoek mag ook verricht worden door een therapeut die werkt onder de verantwoordelijkheid van de sportarts.

Vergoeding vervolgonderzoek Persoonlijke Gezondheidscheck

Met de Persoonlijke Gezondheidscheck brengt u uw gezondheid in kaart. U maakt gratis uw eigen Gezondheidsrapport. Hiermee krijgt u inzicht in uw gezondheid en in uw gezondheidsrisico’s. U kunt zelf actief aan de slag met tips en adviezen om deze te verbeteren. Uw Gezondheidsrapport is alleen voor u inzichtelijk.

De Persoonlijke Gezondheidscheck bestaat uit een online onderzoek en een bezoek aan een prikpunt bij u in de buurt. Met de module OHRA Gezond krijgt u een volledige vergoeding voor het onderzoek (normale prijs € 29,95 per persoon). Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. Kijk hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Gezondheidscursussen en beweegprogramma's

Een gezondheidscursus is gericht op het voorkomen van ziekten en/of het bevorderen van uw gezondheid. Er zijn ook gezondheidscursussen waarin u leert omgaan met uw ziekte. Hiermee bent u zelf in staat om uw gezondheid (lichamelijk of geestelijk) op peil te houden en/of te verbeteren.

Onder een gezondheidscursus valt ook:

 • een EHBO-cursus waarmee u een erkend certificaat/diploma haalt;
 • een EHBO-herhalingscursus als daardoor uw certificaat/diploma geldig blijft;
 • losse EHBO-modules, bijvoorbeeld reanimatietraining of verbandleer;
 • contributie voor EHBO-herhalingscursussen.

Met een beweegprogramma leert u omgaan met uw ziekte. Wij vergoeden de kosten van beweegprogramma’s als u een van onderstaande aandoeningen heeft:

 • artrose in heup en/of knie;
 • COPD Gold 1 of COPD Gold 2, waarbij de longwaarde FEV1/VC meer bedraagt dan 60%;
 • diabetes mellitus type 2; coronaire hartziekten;
 • osteoporose;
 • overgewicht en obesitas bij kinderen tot 18 jaar;

Een beweegprogramma in het kader van oncologische revalidatie krijgt u ook vergoed.

Met de module OHRA Gezond krijgt u per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed voor de kosten van gezondheidscursussen en beweegprogramma’s samen.

Wat moet u doen?

Heeft u de OHRA Zorgverzekering? Dan is deze module automatisch bij uw zorgverzekering inbegrepen. Op uw polis staat bij de basisverzekering vermeld dat u de module OHRA Gezond heeft.

Let op: heeft u de OHRA Zorgverzekering Online Gemak? Dan kunt u geen gebruikmaken van de OHRA Gezond module.