Langere tijd reizen in het buitenland

Gaat u een wereldreis maken of voor langere tijd backpacken in het buitenland? Het is dan goed te weten hoe zit het met uw zorgverzekering. Wij zetten graag de regels voor u op een rij.

Hoe lang gaat u reizen?

Rondreizen of backpacken duurt meestal niet langer dan een jaar. Blijft u korter dan een jaar in het buitenland? Dan blijft uw Nederlandse zorgverzekering tijdens uw reis gewoon geldig. Het maakt ook niet uit of u ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente.

Verlaat u Nederland voor langer dan een jaar? Dan bent u niet meer in Nederland verzekerd voor de zorgverzekering. Wij moeten uw zorgverzekering dan op de datum van uw vertrek naar het buitenland stopzetten. Er zijn wel mogelijkheden om u tijdens uw reis voor zorg te verzekeren. Neem hiervoor contact met ons op.

Bent u van plan om langer dan een jaar, maar korter dan drie jaren rond te reizen? U kunt dan in Nederland verzekerd blijven voor de zorgverzekering. U moet dan wel een verklaring ‘niet Wlz verzekerd’ hebben. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Gaat u tijdens uw reis werken?

Op het moment dat u legaal gaat werken in het buitenland veranderen de regels. Het maakt dan uit in welk land u gaat werken:

 • Werken in de EU/EER of een ander verdragsland.
  Vanaf de eerste dag dat u in een verdragsland gaat werken bent u in dat land verzekerd. Uw Nederlandse zorgverzekering geldt niet zolang u werkt. Lees meer over werken in een verdragsland.
 • Werken in Australië.
  Bent u tussen de 18 en 30 jaar oud? Dan kunt met een 'Working Holiday'-visum werken in Australië. U blijft wel verzekerd in Nederland en moet ook uw premie betalen. U betaalt soms ook premie in Australië. Uw zorgverzekeraar beslist bij terugkeer of u de in Nederland betaalde premie terugkrijgt. Bewaar hiervoor kopieën van uw visum én uw arbeidscontract of loonstroken. 
 • Werken in een ander land (géén verdragsland).
  Werkt u korter dan drie maanden? Dan kunt voor zorg verzekerd blijven in Nederland. Gaat u langer dan drie maanden werken? Dan moet u zich verzekeren in het land waar u werkt.

Wat u vooraf moet regelen

Wat moet u regelen bij terugkeer?

 • Geef aan ons door dat u terug bent in Nederland.
 • Is uw zorgverzekering stopgezet tijdens het rondreizen of backpacken? Dan moet u zich binnen vier maanden na terugkeer in Nederland aanmelden bij een zorgverzekeraar. U moet dan wel ingeschreven staan bij de gemeente van uw woonplaats.

Vergoedingen van uw zorgverzekering in het buitenland

Is uw Nederlandse zorgverzekering geldig tijdens uw verblijf in het buitenland? Dan heeft u recht op een vergoeding van spoedeisende medische zorg. Zijn de kosten in het buitenland hoger dan in Nederland? Dan moet u het verschil zelf betalen. Met een aanvullende verzekering krijgt u wel alle medische kosten vergoed. De zorg moet dan wel onder de dekking van de basisverzekering vallen.

Voor extra vergoedingen zoals terugkeer naar Nederland (repatriëring) of vergoedingen van medicijnen die in Nederland niet vergoed worden, kunt u een reisverzekering afsluiten met een extra dekking van medische kosten.