Verdragslanden voor uw zorgverzekering

De landen van de EU, EER en Zwitserland hebben samen afspraken gemaakt over de zorg. Nederland heeft deze afspraken ook met andere landen gemaakt. We noemen deze landen de verdragslanden voor de zorgverzekering.  

Landen van de Europese Unie (EU)

België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Denemarken. Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland

De EER-landen zijn geen lid van de EU, maar in deze landen gelden wel de EU-regels. De EER-landen zijn IJsland, Liechtenstein, Noorwegen. Hetzelfde geldt voor Zwitserland.

Overige verdragslanden

Verdragslanden buiten de EU en EER: Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Noord-Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije.

Wat betekenen de gemaakte afspraken voor u?

Woont u in een EU/EER-land, Zwitserland of een ander verdragsland en heeft u een Nederlandse zorgverzekering? Dan heeft u ook recht op zorg in uw woonland. Uw Nederlandse zorgverzekering vergoedt de kosten tot maximaal het Nederlandse tarief.

Hoe u en/of uw gezinsleden aanspraak kunnen maken op zorg in uw woonland en in Nederland, hangt af van uw persoonlijke situatie. Maak hieronder uw keuze voor meer informatie:

Bijdrage meeverzekerde gezinsleden op de verdragspolis

Voor alle meeverzekerde gezinsleden van achttien jaar en ouder betaalt u een vaste bijdrage. Dit is de Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). U ontvangt hiervoor jaarlijks een rekening van het Zorginstituut Nederland.

De Bijdrage Zvw die u moet betalen, is afhankelijk van uw woonland. Dat komt omdat de kosten van medische zorg in elk land verschillend zijn. Wilt u weten welke Bijdrage Zvw u moet betalen voor uw woonland? Kijk dan bij het Zorginstituut Nederland.