Pensioen of uitkering uit het buitenland

Woont u in Nederland en krijgt u een uitkering of pensioen uit het buitenland? Dan is het voor u belangrijk te weten waar u wettelijk verzekerd bent. Uw situatie bepaalt of u in het buitenland of in Nederland een zorgverzekering moet afsluiten.

Uit welk land krijgt u een pensioen of uitkering?

  • Uit een EU/EER-land of een ander verdragsland.
    - Wettelijk verzekerd in Nederland: u moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten.
    - Wettelijk verzekerd in verdragsland: u blijft verzekerd in het verdragsland. U kunt geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten. U heeft wel recht op zorg in Nederland.
  • Uit een ander land.
    Nederland heeft geen afspraken gemaakt met het land waarvan u een uitkering of pensioen ontvangt. Omdat u in Nederland woont, moet u een zorgverzekering in Nederland afsluiten.

Ontvangt u naast uw pensioen of uitkering uit het buitenland ook een Nederlands pensioen of uitkering? Dan moet u een zorgverzekering in Nederland afsluiten, omdat u in Nederland woont.

Waar bent u wettelijk verzekerd?

Weet u niet zeker waar u wettelijk verzekerd bent? Dan kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u helpen. Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

Wettelijk verzekerd in een verdragsland (formulier E-121)

Als u wettelijk verzekerd bent in een verdragsland, dan kunt u geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten. U bent verplicht een zorgverzekering af te sluiten in het verdragsland. Geef bij uw zorgverzekeraar aan dat u in Nederland woont. U ontvangt dan het Europese verdragsformulier 121. Dit geldt ook voor uw (meeverzekerde) gezinsleden.

Krijgen uw gezinsleden geen verdragsformulier 121, en verhuizen zij wel mee naar Nederland? Dan moeten zij in Nederland zelf een zorgverzekering afsluiten.

Aanmelden bij CZ

Wanneer u het verdragsformulier 121 heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden bij CZ. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. CZ is de enige zorgverzekeraar in Nederland die de administratie uitvoert voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn. U ontvangt dan van CZ een aanmeldingsformulier voor de CZ Verdragspolis. Het ingevulde formulier met het verdragsformulier 121 levert u in bij CZ. U ontvangt daarna de CZ Verdragspolis.

CZ Verdragspolis voor verzekerden in een verdragsland

Met de CZ Verdragspolis krijgt u in Nederland een vergoeding van medische kosten. De CZ Verdragspolis vergoedt hetzelfde als de Nederlandse zorgverzekering. U betaalt voor de CZ Verdragspolis geen premie. U moet wel premie betalen aan uw buitenlandse zorgverzekeraar.

U kunt zich aanvullend verzekeren voor zorg die niet of gedeeltelijk in uw CZ Verdragspolis zit. Omdat u geen basisverzekering heeft, maar de CZ Verdragspolis, betaalt u bij OHRA toeslag van 25 procent op uw aanvullende verzekering.