Pensioen of uitkering uit Nederland

Woont u in het buitenland en ontvangt u een uitkering of pensioen uit Nederland? Dan bent u niet meer verzekerd in Nederland. U kunt in uw woonland wel zorg krijgen. De regels die voor u gelden zijn afhankelijk van het land waar u woont.

Ontvangt u een Ziektewet uitkering (ZW)?

De Ziektewet uitkering staat gelijk aan werken in Nederland. Gaat u met uw Ziektewet uitkering wonen in het buitenland? Dan blijft u gewoon verzekerd in Nederland. De regels op deze pagina gelden daarom niet voor u.

In welke land woont u?

  • U woont in een EU/EER land of ander verdragsland.
    U bent niet meer verzekerd in Nederland. U moet zelf uw zorgverzekering opzeggen. Omdat Nederland afspraken heeft gemaakt met uw woonland, heeft u recht op medische zorg in uw woonland. De informatie op deze pagina is voor u bedoeld.
  • U woont niet in een verdragsland.
    Nederland heeft met uw woonland geen afspraken gemaakt over het krijgen van een uitkering of pensioen. U kunt daarom niet verzekerd zijn in Nederland. Neem contact op met een zorgverzekeraar in uw woonland.

Zorg in uw woonland (formulier E 121)

Is uw woonland een verdragsland? Dan moet u zich aanmelden bij het CAK. U ontvangt dan het Europees verdragsformulier 121. Hierop hoeft u zelf niets in te vullen. U levert dit formulier in bij uw verzekeraar in uw woonland. Deze verzekeraar registreert u dan als verdragsgerechtigde.

Met het verdragsformulier 121 heeft u in uw woonland recht op de medische zorg volgens de wettelijke regelingen van dat land. Vraag uw verzekeraar naar de vergoedingen. U betaalt geen premie aan uw buitenlandse verzekeraar. U betaalt wel een bijdrage aan het CAK. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het land waar u woont.

Zorg in Nederland

Woont u in een EU/EER-land of Zwitserland? Dan kunt u de Europese verzekeringspas (EHIC) gebruiken als u zorg nodig heeft in Nederland. U ontvangt de EHIC van het Zorginstituut Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Woont u in een ander land? Vraag uw verzekeraar naar de vergoedingen in het buitenland. Bent u verzekerd bij OHRA? Neem telefonisch contact met ons op.

Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd?

Verhuist u met uw gezin naar het buitenland? Dan kunnen uw gezinsleden meeverzekerd worden. Dit bepaalt de verzekeraar in het land waar u woont. Is meeverzekeren mogelijk? Dan betaalt u voor ieder meeverzekerde gezinslid ook een bijdrage aan het CAK.

Ontvangt uw gezinslid zelf een uitkering of pensioen uit Nederland, dan is meeverzekeren niet mogelijk. Uw gezinslid moet zich dan zelf aanmelden bij het CAK. Hij of zij ontvangt een eigen verdragsformulier 121 en betaalt zelf de bijdrage aan het CAK.

Werkt uw gezinslid in het woonland? Dan gelden voor uw gezinslid de regels voor werken in het buitenland.