Toegankelijkheidsverklaring

Iedereen moet de informatie op buitenlandwijzer gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Daarom wil OHRA zo snel mogelijk volledig voldoen aan de Web Content Accessibility Guideness (WCAG toegankelijkheidsrichtlijnen) op niveau A en AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 16-01-2020.

Deze verklaring geldt voor de website buitenlandwijzer.

Status
OHRA verklaart dat de website buitenlandwijzer gedeeltelijk voldoet aan de WCAG toegankelijkheidsrichtlijnen niveau A en AA. De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vind je onze verklaringen hiervoor.

Oorzaak

 • De selectbox heeft geen duidelijke omschrijving (Kies een antwoord).

Gevolg
Voor sommige gebruikers, waaronder gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, is de “Kies een antwoord” selectbox niet altijd duidelijk.

Alternatieven
Contact opnemen met de klantenservice van OHRA..

Maatregelen

 • Omschrijving toevoegen aan de selectbox.

Planning
1e kwartaal 2021

Oorzaak

 • Contrast van tekst en achtergrond is niet groot genoeg (volgende knop).

Gevolg
Voor sommige gebruikers, waaronder gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, is de tekst met onvoldoende kleurcontrast minder goed leesbaar.

Alternatieven
Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

Maatregelen

 • Kleuren wijzigen.

Planning
1e kwartaal 2021

Oorzaak

 • Na het invullen van een vraag kan je niet over de header en antwoorden heen stappen.

Gevolg
Het is niet eenvoudig om de volgende vraag te beantwoorden.

Alternatieven
Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

Maatregelen

 • Links een context geven.

Planning
1e kwartaal 2021

Oorzaak

 • Dezelfde link tekst is vaker in gebruik (Invoer aanpassen).

Gevolg
Voor sommige gebruikers, waaronder gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, is het onduidelijk wat de “invoer aanpassen” link doet en bij welk onderdeel het hoort.

Alternatieven
Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

Maatregelen

 • Links een context geven.

Planning
1e kwartaal 2021

Oorzaak

 • Het verzenden van het formulier geeft geen tekstuele foutmelding als er niks is ingevuld.

Gevolg
Voor sommige gebruikers is het onduidelijk wat de status van de pagina is.

Alternatieven
Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

Maatregelen

 • Links een context geven.

Planning
1e kwartaal 2021

Oorzaak

 • De selectbox heeft geen duidelijke omschrijving (Kies een antwoord).

Gevolg
Voor sommige gebruikers, waaronder gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, is de “Kies een antwoord” selectbox niet altijd duidelijk.

Alternatieven
Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

Maatregelen

 • Omschrijving toevoegen aan de selectbox.

Planning
1e kwartaal 2021