Toegankelijkheidsverklaring

Iedereen moet de informatie op buitenlandwijzer gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Daarom wil OHRA zo snel mogelijk volledig voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG toegankelijkheidsrichtlijnen) op niveau A en AA.

Voldoen aan de WCAG toegankelijkheidsrichtlijnen maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 16-01-2020.

De verklaring geldt voor de website buitenlandwijzer.

Status

OHRA verklaart dat de website buitenlandwijzer gedeeltelijk voldoet aan de WCAG toegankelijkheidsrichtlijnen niveau A en AA. De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vind je onze verklaringen hiervoor.

 • Criterium 1.3.1 Info en relaties (A)

  Oorzaak

  De selectbox heeft geen duidelijke omschrijving (Kies een antwoord).

  Gevolg

  Voor sommige gebruikers, waaronder gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, is de 'Kies een antwoord' selectbox niet altijd duidelijk.

  Alternatieven

  Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

  Maatregelen

  Omschrijving toevoegen aan de selectbox.

  Planning

  1e kwartaal 2021.

 • Criterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

  Oorzaak

  Contrast van tekst en achtergrond is niet groot genoeg (volgende knop).

  Gevolg

  Voor sommige gebruikers, waaronder gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, is de tekst met onvoldoende kleurcontrast minder goed leesbaar.

  Alternatieven

  Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

  Maatregelen

  Kleuren wijzigen.

  Planning

  1e kwartaal 2021.

 • Criterium 2.4.1 Blokken omzeilen (A)

  Oorzaak

  Na het invullen van een vraag kun je niet over de kop en antwoorden heen stappen.

  Gevolg

  Het is niet eenvoudig om de volgende vraag te beantwoorden.

  Alternatieven

  Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

  Maatregelen

  Links een context geven.

  Planning

  1e kwartaal 2021.

 • Criterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (AA)

  Oorzaak

  Dezelfde link tekst is vaker in gebruik (Invoer aanpassen).

  Gevolg

  Voor sommige gebruikers, waaronder gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, is het onduidelijk wat de 'invoer aanpassen' link doet en bij welk onderdeel het hoort.

  Alternatieven

  Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

  Maatregelen

  Links een context geven.

  Planning

  1e kwartaal 2021.

 • Criterium 3.3.1 Fout identificatie (A)

  Oorzaak

  Het verzenden van het formulier geeft geen tekstuele foutmelding als er niks is ingevuld.

  Gevolg

  Voor sommige gebruikers is het onduidelijk wat de status van de pagina is.

  Alternatieven

  Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

  Maatregelen

  Links een context geven.

  Planning

  1e kwartaal 2021.

 • Criterium 3.3.2 Labels of instructies (A)

  Oorzaak

  De selectbox heeft geen duidelijke omschrijving (Kies een antwoord).

  Gevolg

  Voor sommige gebruikers, waaronder gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, is de 'Kies een antwoord' selectbox niet altijd duidelijk.

  Alternatieven

  Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

  Maatregelen

  Omschrijving toevoegen aan de selectbox.

  Planning

  1e kwartaal 2021.