Zorg tijdens uw vakantie

Gaat u voor een vakantie naar het buitenland? Dan is het goed te weten op welke zorg u kunt rekenen. Bent u voldoende verzekerd met uw basisverzekering? Of heeft u een aanvullende verzekering of reisverzekering nodig?

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Heeft u tijdens uw verblijf in het buitenland medische spoedeisende zorg nodig? Dan vergoedt de basisverzekering de kosten. Hierbij geldt het tarief dat in Nederland gebruikelijk is. Dit is niet altijd genoeg om de hele rekening te kunnen betalen. In sommige landen is de zorg duurder dan in Nederland. Is dat het geval, dan moet u de extra kosten zelf betalen. Met een aanvullende verzekering of reisverzekering kunt u deze kosten wel vergoed krijgen.

Wilt u een buitenlandse nota declareren? Zorgt u er dan voor dat u een originele en gespecificeerde nota hebt. Uw gegevens en de gegevens van de zorgverlener moeten er minimaal opstaan. Voor meer informatie kunt u de verzekeringsvoorwaarden raadplegen (artikel A.19.2).

Lees meer over de vergoeding van zorg in het buitenland in de vergoedingenwijzer:

Vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering

Met een aanvullende verzekering ontvangt u een vergoeding tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Uw zorgverzekering vergoedt niet alles

Repatriëring (naar huis terugkeren) vergoedt de basisverzekering niet. Vanuit de aanvullende verzekering krijgt u mogelijk wel een vergoeding. Maar alleen als er een medische noodzaak is of als de betreffende zorg duidelijk duurder is. Als zorg in een land van hetzelfde niveau is als in Nederland, tijdig beschikbaar is en niet veel duurder dan in Nederland, wordt repatriëring niet vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De reisverzekering vergoedt dit wel.

De buitenlandse arts kan u medicijnen voorschrijven die niet in Nederland geregistreerd zijn. Deze vergoedt de basisverzekering dan niet. De kosten worden wel vergoed door de reisverzekering, als u bij uw reisverzekering geneeskundige kosten heeft meeverzekerd.

Volledige dekking met een reisverzekering

Voor een volledige dekking van zorg in het buitenland is het verstandig een reisverzekering met een vergoeding van geneeskundige kosten af te sluiten. Krijgt u de kosten niet (volledig) vergoed vanuit uw zorgverzekering? Meld dan uw schade via Mijn OHRA of bij uw andere reisverzekeraar. Bewaar hiervoor een kopie van de betreffende rekening(en).