Studie of stage in het buitenland

Gaat u naar het buitenland voor uw studie of stage? Dan blijft uw Nederlandse zorgverzekering gewoon geldig. De situatie verandert als u in het buitenland gaat werken. Of als u een salaris krijgt voor uw buitenlandse stage.

U woont voor uw studie of stage in het buitenland

Woont u tijdelijk in het buitenland voor uw studie of stage? Dan blijft u deze hele periode gewoon verzekerd voor zorg in Nederland. Het maakt niet uit of u wel of niet ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente. De juridische, economische en sociale binding met Nederland blijft namelijk bestaan. U bent daarom verplicht om uw zorgverzekering in Nederland te houden.

Vergoeding van zorg in het buitenland

Uw Nederlandse zorgverzekering vergoedt ook de kosten van medische zorg in het buitenland. De vergoeding is maximaal het tarief dat in Nederland geldt. In sommige landen zijn de tarieven voor zorg hoger dan in Nederland. U moet dan zelf het verschil betalen. Heeft u een aanvullende verzekering, dan worden deze extra kosten wel vergoed. Lees in de vergoedingenwijzer meer over de vergoeding van spoedeisende zorg in het buitenland.

Gaat u naar een verdragsland voor uw studie of stage? Neemt u dan uw Europese verzekeringspas (EHIC) mee. Hiermee kunt u aantonen dat u in Nederland verzekerd bent. Accepteert uw buitenlandse zorgverlener de EHIC? Dan declareert hij de kosten direct bij ons. U hoeft dan geen kosten voor te schieten.

Krijgt u een salaris in het buitenland?

Ontvangt u een salaris voor uw stage of een bijbaantje? Dan wordt u gezien als een werknemer. In de meeste gevallen moet u zich dan verzekeren in het land waar u werkt. Lees meer over werken in het buitenland. Of neem contact op met een zorgverzekeraar in het land waar u stage loopt.

Stagevergoeding of salaris?

  • Gaat u korter dan 1 jaar weg uit Nederland en heeft u geen betaalde stageplek? Dan blijft u verzekerd volgens Wet Langdurige Zorg en Zorgverzekeringswet. Uw Nederlandse zorgverzekering blijft gewoon geldig.
  • Gaat u korter dan 1 jaar weg uit Nederland en heeft u een betaalde stageplek? Dan beoordeelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of u verzekerd kunt blijven. U kunt bij de SVB een Wlz verklaring opvragen. Aan de hand van deze verklaring bepalen wij of u verzekerd kunt blijven.
  • Blijft u langer dan 1 jaar in het buitenland, dan geldt zowel bij betaalde en onbetaalde stageplekken het volgende: Vanaf het moment dat u uit Nederland vertrekt bent u niet meer verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. U wordt niet meer gezien als inwoner van Nederland. U moet dit van tevoren melden. Wij raden u aan om dit te laten beoordelen door de Sociale Verzekeringsbank een een Wlz verklaring op te vragen. Aan de hand van deze verklaring bepalen wij of u verzekerd kunt blijven.