Geplande behandeling in het buitenland

Heeft u een behandeling nodig die niet direct nodig is? Dan kunt u deze geplande behandeling ook in het buitenland krijgen. Bijvoorbeeld in België of Duitsland. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Wanneer kunt u voor een behandeling naar België of Duitsland?

U kunt voor behandeling naar België of Duitsland in de volgende gevallen:

  • U kunt niet tijdig in uw eigen land behandeld worden.
  • U heeft topklinische zorg nodig, die niet in Nederland beschikbaar is. Als voor u de dichtstbijzijnde zorgverlener in het buitenland gevestigd is.
  • Als de noodzakelijke zorg voor u binnen Nederland dichtbij uw eigen woonadres niet leverbaar is.
  • Als u op nadrukkelijk verzoek in het buitenland behandeld wilt worden.

OHRA bemiddelt en begeleidt

Kiest u voor zorg in het buitenland? Dan helpen wij u graag bij het vinden van een geschikte zorgverlener. Wij kijken dan eerst of u terecht kunt bij de buitenlandse zorgverleners met wie wij al afspraken hebben gemaakt. Daarnaast helpen wij u bij zorgbemiddeling en geven wij advies. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft over een (buitenlandse) arts of specialist. Neem voor meer informatie contact op met het OHRA Zorgteam op telefoonnummer 0135938002 (lokaal tarief). Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.30.

Vergoeding geplande zorg in het buitenland

U heeft in het buitenland alleen recht op de zorg uit uw Nederlandse basisverzekering. Zorg die in Nederland niet onder de verzekeringsvoorwaarden valt, wordt ook in het buitenland niet vergoed.

Voor een vergoeding van de kosten maakt het uit of u naar zorgverlener gaat waarmee wij een contract hebben. Lees in de vergoedingenwijzer meer over de vergoeding van geplande zorg in het buitenland.

Gecontracteerde buitenlandse ziekenhuizen en specialisten

OHRA heeft met een groot aantal Belgische ziekenhuizen in de grensregio’s contracten gesloten. Dit zijn de gecontracteerde ziekenhuizen. Met ieder ziekenhuis zijn aparte afspraken gemaakt. Dit kan betekenen dat niet alle zorg bij elk ziekenhuis is gecontracteerd.

Voor Duitsland maken wij gebruik van de contracten die de Duitse zorgverzekeraar AOK Rheinland heeft afgesloten met Duitse specialisten en ziekenhuizen. Hiervoor is een speciale zorgpas ontwikkeld. U kunt met deze internationale zorgpas en een verwijzing van uw huisarts direct naar een Duitse specialist in de drie Euregio’s: Maas-Rijn, Maas-Rijn Noord en Rijn-waal. U kunt de zorgpas en eventuele informatie opvragen via telefoonnummer 0264004040. Lees voor meer informatie onze brochure De Internationale Zorgpas [PDF].

OHRA vergoedt de kosten van gecontracteerde zorg volledig op basis van de laagste verplegingsklasse. Kiest u in België of Duitsland vrijwillig voor een ‘een- of tweepersoonskamer’ en/of extra faciliteiten? Dan moet u deze extra kosten zelf betalen. Vaak leiden deze keuzes ook tot een hoger tarief van de behandelende specialist, bijvoorbeeld erelonen in België.

In Duitsland gelden hogere tarieven als u zich als 'Privatversicherte' laat behandelen. Dit geldt vooral voor behandeling op eigen verzoek bij een professor in universitaire ziekenhuizen. Ook deze hogere tarieven moet u zelf betalen.

Gecontracteerde buitenlandse tandartsen

Volgens de Zorgverzekeringswet (zvw) worden bepaalde tandheelkundige kosten vergoed als er een overeenkomst is tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar. Maakt u kosten bij een buitenlandse tandarts, worden deze alleen vergoed volgens de voorwaarden van uw eventuele tandartsverzekering. Bekijk in de vergoedingenwijzer de vergoeding van tandheelkundige zorg.

Niet-gecontracteerde zorgverleners in het buitenland

Hebben wij geen afspraken gemaakt met uw buitenlandse zorgverlener? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Krijgt u geen toestemming of heeft u deze niet aangevraagd? Dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.