Detachering in het buitenland

Bij detachering in het buitenland, werkt u tijdelijk voor een opdrachtgever in het buitenland. Dat kan in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Een detachering duurt nooit langer dan vijf jaar. Tijdens uw detachering blijft u verzekerd in Nederland. Voor uw vertrek heeft u een detacheringsverklaring nodig.

Wat is een detacheringsverklaring?

De detacheringsverklaring geeft aan dat u al in Nederland verzekerd bent. Er zijn twee soorten verklaringen:

  • Een verdragsformulier (E)101/A1.
    Dit formulier kunt u gebruiken alle EU-/EER-landen, Zwitserland en de landen waarmee Nederland een verdrag heeft. Bekijk de verdragslanden.
  • Een verklaring 'to whom it may concern'.
    Deze verklaring geldt voor alle overige landen.

Hoe krijgt u een detacheringsverklaring?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft de detacheringsverklaring af. Wordt u door uw werkgever gedetacheerd? Dan moet uw werkgever de detacheringsverklaring aanvragen bij de SVB. Zelfstandig ondernemers kunnen de detacheringsverklaring zelf aanvragen bij de SVB. Bent u ambtenaar? Neemt u dan contact met ons op.

Tip: houd de detacheringsverklaring tijdens uw detachering altijd bij u. In het land waar u werkt kan hiernaar gevraagd worden.

Wat is uw situatie?

De regels die voor u en uw gezinsleden gelden zijn afhankelijk van het land waar u naar toe gaat, en hoe lang u er gaat werken:

Gaat u naar een land waarmee Nederland helemaal geen afspraken heeft? Neem dan contact op met de SVB over uw situatie.