Detachering in verdragsland langer dan een jaar

Gaat u langer dan 1 jaar in een verdragsland werken op basis van detachering? Dan blijft u verzekerd in Nederland. U kunt uw zorgverzekering van OHRA houden. Duurt uw detachering langer dan 5 jaar? Dan stopt uw Nederlandse zorgverzekering na 5 jaar. Wij informeren u graag over uw zorgverzekering tijdens uw detachering.

Wat u vooraf moet regelen (formulier E-101/A1)

  • U heeft een detacheringsverklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is het verdragsformulier (E)101/A1.
  • U informeert ons dat u langer dan 1 jaar in een verdragsland gaat werken op basis van detachering. Wij kunnen om een kopie van de detacheringsverklaring vragen.
  • U ontvangt van ons het verdragsformulier 106.
  • U meldt zich met het verdragsformulier 106 aan bij een zorgverzekeraar in het detacheringsland.

Aanmelden bij een buitenlandse zorgverzekeraar

U bent niet verplicht zich aan te melden bij een zorgverzekeraar in uw detacheringsland. Meldt u zich wel aan? Dan krijgt u de kosten die u maakt in uw detacheringsland vergoed volgens de voorwaarden van de buitenlandse verzekeraar. U kunt deze kosten ook bij uw buitenlandse zorgverzekeraar declareren.

Om u aan te melden heeft u het verdragsformulier 106 nodig. Dit krijgt u van ons. Op het formulier hoeft u zelf niets in te vullen. U meldt zich met het verdragsformulier 106 aan bij een verzekeraar in het detacheringsland. Deze verzekeraar weet dan dat u in Nederland verzekerd bent en registreert u als verdragsverzekerde.

Zorg in Nederland en in uw detacheringsland

Bent u in Nederland en heeft u medische zorg nodig? Dan declareert u bij ons de kosten zoals u dat gewend bent. Heeft u zorg nodig in het buitenland? Dan kunt u de kosten bij ons declareren of in het detacheringsland.

Declareert u de zorgkosten bij ons? Dan vergoeden wij het tarief dat gebruikelijk is bij dezelfde zorg in Nederland. Is de zorg in uw detacheringsland duurder dan dit tarief? Dan betaalt u het verschil zelf. Een aanvullende verzekering vergoedt wel alle kosten. Bekijk in onze vergoedingenwijzer de vergoeding van zorg in het buitenland.

Wilt u de kosten kunnen declareren bij een zorgverzekeraar in uw detacheringsland? Dan moet u zich bij een zorgverzekeraar in dat land hebben aanmeld. U krijgt de kosten vergoed volgens de voorwaarden van de buitenlandse verzekeraar.

Hoe zit het met een aanvullende verzekering?

Zolang u uw Nederlandse zorgverzekering heeft, kunt u zich ook aanvullend verzekeren. U kunt bij uw zorgverzekering van OHRA een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering afsluiten. Let op als u in het buitenland naar een zorgverlener gaat. Mogelijk krijgt u niet alle kosten vergoed.

Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd?

Blijven uw gezinsleden in Nederland wonen? Dan blijft hun Nederlandse zorgverzekering geldig. Wonen uw gezinsleden met u in het detacheringsland? Dan moet de Nederlandse zorgverzekeraar hun zorgverzekering in Nederland stopzetten. Uw gezin moet zich meeverzekeren via uw polis.

Uitzonderingen:
  • Gaat u met uw gezin langer dan een jaar naar Malta of Noorwegen? Dan zijn uw gezinsleden verplicht hun zorgverzekering in Nederland aan te houden.
  • Wonen uw gezinsleden in Nederland? Dan blijft hun zorgverzekering in Nederland gewoon doorlopen.

Hoe kunt u uw gezinsleden meeverzekeren? (formulier E-106)

Meldt u zich met het verdragsformulier 106 bij een buitenlandse zorgverzekeraar? Dan bekijkt deze verzekeraar of uw gezinsleden recht hebben op meeverzekering. Als dat mogelijk is, dan hebben uw gezinsleden ook recht op zorg in het detacheringsland. De kosten van medische zorg kunt u bij de buitenlandse verzekeraar declareren. Uw gezinsleden krijgen een vergoeding volgens de regeling in het betreffende land (woonlandpakket).

De buitenlandse zorgverzekeraar stuurt het verdragsformulier 106 naar Zorginstituut Nederland. Gezinsleden vanaf 18 jaar betalen aan het Zorginstituut een bijdrage. Kijk voor meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland.

Is meeverzekeren van uw gezinsleden niet mogelijk? (formulier E-106)

Kunt u uw gezinsleden niet meeverzekeren via het verdragsformulier 106? Dan moeten zij zich in het detacheringsland verzekeren. Zij kunnen ook in Nederland een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten. Neem contact met ons op voor meer informatie.