Detachering in verdragsland korter dan een jaar

Gaat u tijdelijk in een verdragland werken op basis van detachering? Dan blijft u verzekerd in Nederland. U houdt uw zorgverzekering bij OHRA. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. Wij informeren u graag over uw zorgverzekering tijdens uw detachering.

Wat u vooraf moet regelen (formulier E-101/A1)

  • U heeft een detacheringsverklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is het verdragsformulier (E)101/A1.
  • U informeert ons dat u tijdelijk in het buitenland gaat werken. Wij kunnen om een kopie van de detacheringsverklaring vragen.
  • U meldt zich in het detacheringsland aan bij een zorgverzekeraar. Dit is niet verplicht.

Aanmelden bij een buitenlandse zorgverzekeraar (formulier E-106)

Aanmelden bij een zorgverzekeraar in het detacheringsland is niet verplicht. Meldt u zich wel aan? Dan krijgt u de kosten die u maakt in uw detacheringsland vergoed volgens de voorwaarden van de buitenlandse verzekeraar. U kunt deze zorgkosten ook bij uw buitenlandse zorgverzekeraar declareren.

Om u aan te melden heeft u het verdragsformulier 106 nodig. U kunt dit formulier bij ons aanvragen. Op het formulier hoeft u zelf niets in te vullen. U meldt zich met het verdragsformulier 106 aan bij een verzekeraar in het detacheringsland. Zo weet de verzekeraar in het detacheringsland dat u in Nederland verzekerd bent en registreert u als verdragsverzekerde.

Zorg in Nederland en in uw detacheringsland

Bent u in Nederland en heeft u medische zorg nodig? Dan declareert u bij ons de kosten zoals u dat gewend bent. Heeft u zorg nodig in het buitenland? Dan kunt u de kosten bij ons declareren of in het detacheringsland.

Declareert u de zorgkosten bij ons? Dan vergoeden wij het tarief dat gebruikelijk is voor dezelfde zorg in Nederland. Is de zorg in uw detacheringsland duurder dan het Nederlandse tarief? Dan betaalt u het verschil zelf. Met een aanvullende verzekering krijgt u wel alle kosten vergoed. Bekijk in onze vergoedingenwijzer de vergoeding van zorg in het buitenland.

Wilt u de kosten kunnen declareren bij een zorgverzekeraar in uw detacheringsland? Dan moet u zich bij een zorgverzekeraar in dat land hebben aanmeld. U krijgt de kosten dan vergoed volgens de voorwaarden van de buitenlandse verzekeraar.

Hoe zit het met een aanvullende verzekering?

Voor extra vergoedingen kunt u bij ons een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering afsluiten. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. Let op bij welke zorgverleners u terecht kunt in het buitenland.

Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd?

Voor uw gezinsleden gelden dezelfde regels als voor u. Zij houden ook hun Nederlandse zorgverzekering. U kiest er zelf voor of u uw gezinsleden aanmeldt bij een buitenlandse zorgverzekeraar. Dit kunt u aangeven als u zich met het verdragsformulier 106 aanmeldt bij een buitenlandse zorgverzekeraar.