Dit wijzigt er in de basisverzekering 2019

Omdat er leukere dingen zijn dan de Miljoenennota doorspitten, zetten wij alle wijzigingen voor je op een rij. De dekking van de basisverzekering wordt vooral uitgebreid en het eigen risico blijft gelijk.

De basisverzekering wordt uitgebreid met de volgende nieuwe medicijnen:

Het medicijn Daratumumab is per 1 september in de basisverzekering opgenomen. Dit middel wordt gebruikt bij de ziekte van Kahler (multipel myeloom). Bij deze ziekte is sprake van een kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg. Daratumumab werd al vergoed voor monotherapie bij deze ziekte. Dat is nu uitgebreid met:

  • Een vergoeding bij combinatietherapieën met andere middelen
  • En een vergoeding voor startbehandelingen voor patiënten die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie

Deze vergoeding geldt tot en met 2021.

De basisverzekering vergoedt sinds 1 maart 2018 Maviret. Dit is een nieuw medicijn tegen chronische hepatitis C en kan door alle patiënten gebruikt worden.

Sinds een aantal maanden vergoedt de basisverzekering een nieuw borstkankermedicijn: Ribociclib. Het medicijn kan gebruikt worden bij patiënten met uitgezaaide borstkanker. De groei van kankercellen kan geremd worden in combinatie met hormoontherapie.

Sinds 1 augustus wordt voor kinderen een nieuw medicijn tegen spierziekte SMA (een zeldzame, erfelijke spierziekte) toegevoegd aan de basisverzekering: Spinraza. Het medicijn wordt alleen vergoed voor:

  • Kinderen tot 9 en een half jaar oud die getroffen worden door SMA en baby's zonder symptomen, maar met de genetische afwijking die SMA veroorzaakt.
Voor al deze medicijnen is het eigen risico van toepassing.

Bij deze zorg ligt de nadruk op het verminderen van het aantal calorieën dat je binnenkrijgt en het verhogen van lichamelijke beweging. Omdat het lastig kan zijn om je gedrag te veranderen, kan de zorg eventueel ondersteund worden met psychologische hulp.

VergoedingGeldt het eigen risico
2018De basisverzekering biedt geen vergoedingN.v.t.
2019Vanaf 18 jaar worden de kosten volledig vergoed door de basisverzekering. Hiervoor gelden wel de volgende voorwaarden:
  • Je wordt doorverwezen door de huisarts
  • Er is sprake van overgewicht met een gezondheidsrisico
  • De zorg wordt verleend door een leefstijlcoach die is opgenomen in het register van de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN)
Nee

VergoedingGeldt het eigen risico
2018De basisverzekering vergoedt zittend ziekenvervoer alléén als je een behandeling ondergaat.Ja
2019De vergoeding in de basisverzekering wordt uitgebreid.
Je kunt nu ook gebruik maken van zittend ziekenvervoer van en naar controles, consulten en onderzoek als deze samenhangen met de behandeling die je ondergaat.
Ja
VergoedingGeldt het eigen risico
2018Je krijgt de oefentherapie volledig vergoed vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden dus niet vergoed.Ja, vanaf de 21e behandeling
2019Je krijgt vanaf 2019 een vergoeding vanuit de basisverzekering vanaf de 1e behandeling bij COPD stadium II of hoger.
Het aantal behandelingen en de periode hangt af van de zogenaamde GOLD Classificatie.
Ja, vanaf de 1e behandeling


VergoedingGeldt het eigen risico
2018Worden deze middelen vergoed bij een chronische aandoening als het gebruik langer dan 6 maanden duurt en ze voorgeschreven worden door een arts.Ja
2019In 2019 wordt dit niet meer door de basisverzekering vergoed.N.v.t.

Ieder jaar voegt de minister een aantal nieuwe behandelingen toe aan de basisverzekering. Zodat het effect gemeten kan worden. Of ze ook in het basispakket blijven, wordt vervolgens later besloten. De volgende 2 behandelingen die al eerder opgenomen waren onder de voorwaardelijke zorg worden verlengd:

  • Een borstcorrectie met een autologe vet transplantatie (AFT) na borstkanker wordt met 2,5 jaar verlengd.
  • Een nieuwe behandeling bij een bepaalde vorm van hernia (PTED bij een lumbale hernia) wordt met 11 maanden verlengd.

Voor deze behandelingen geldt het eigen risico.

Plannen nog niet definitief

De Tweede en Eerste Kamer moeten de plannen van de regering nog goedkeuren. Daardoor kunnen de plannen nog iets wijzigen. Kijk voor meer informatie over de wijzigingen in de basisverzekering op de website van de Rijksoverheid.

Wat betekenen deze wijzigingen voor jouw OHRA Zorgverzekering?

Wij gaan kijken wat de gevolgen van deze wijzigingen zijn voor onze aanvullende (tandarts)verzekeringen en de premie voor komend jaar. Je ontvangt uiterlijk 12 november je verlengingsvoorstel voor je OHRA Zorgverzekering.