Wijzigingen in de basisverzekering 2017

Ieder jaar bepaalt de regering de inhoud van de basisverzekering. In 2017 zijn de volgende vergoedingen in de basisverzekering nieuw of aangepast.

Bepaalde vormen van plastische chirurgie

  

 VergoedingEigen risico basisverzekering 
2016Geen vergoedingn.v.t.
2017

De volgende vormen van plastische chirurgie worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering, onder de voorwaarde dat er sprake is van een medische noodzaak:

  • Een borstvergroting/-constructie (het operatief plaatsen van een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming) bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders.
  • Een bovenooglidcorrectie als sprake is van een ernstige beperking van het gezichtsveld als gevolg van verslapping of verlamming van de bovenoogleden.
  • Besnijdenis om medische redenen.
ja

Fysiotherapie bij etalagebenen (stadium 2)

Bij etalagebenen (claudicatio intermittens) voeren de slagaders in de benen niet genoeg zuurstof aan voor de spieren die gebruikt worden om te lopen. De reden hiervoor is dat de slagaderen vernauwd zijn door slagaderverkalking. Er is sprake van vier stadia. De meerderheid van de patiënten die aan etalagebenen lijden, blijft in stadium 2.

    

 VergoedingEigen risico basisverzekering 
2016Geen vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor de eerste 20 behandelingen.n.v.t.
2017
Vergoeding van 37 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen (Gesuperviseerde Loopt Therapie (GLT)) vanuit de basisverzekering
ja

Wijzigingen kortdurend verblijf zorginstelling

Verzekerden die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, krijgen zorg en opvang in een huisartsenhospitaal of verpleeghuis. Een ziekenhuisopname is niet (meer) noodzakelijk, maar de verzekerde heeft nog wel geneeskundige zorg nodig en de verwachting is dat hij of zij op korte termijn weer naar huis kan. In 2016 worden deze kosten nog betaald vanuit een subsidieregeling maar het bedrag hiervoor is niet voldoende. Door kortdurend verblijf in een zorginstelling in de basisverzekering op te nemen, wordt een te lange en daarmee te dure ziekenhuisopname voorkomen. Datzelfde geldt voor wachttijden voor dit kortdurende verblijf.   

 

 VergoedingEigen risico basisverzekering 
2016Vergoeding vanuit een subsidieregelingn.v.t.
2017Volledige vergoedingja

Wijzigingen vervanging snij- en/of hoektanden

Blijvende snij- en/of hoektanden kunnen ontbreken omdat deze bijvoorbeeld niet zijn aangelegd of doordat deze verloren zijn gegaan door een ongeluk.  

  VergoedingEigen risico basisverzekering 
2016Volledige vergoeding van vervanging door een kroon vanuit de basisverzekering voor verzekerden tot en met 17 jaar. Mits de blijvende snij- en/of hoektanden niet zijn aangelegd of ontbreken door een ongeluk dat heeft plaatsgevonden vóór de 18e verjaardag.n.v.t.
2017Volledige vergoeding van vervanging door een kroon vanuit de basisverzekering voor verzekerden tot en met 22 jaar. Mits de blijvende snij- en/of hoektanden niet zijn aangelegd of ontbreken door een ongeluk dat heeft plaatsgevonden vóór de 18e verjaardag.

Tot 18 jaar: nee

Van 18 tot 23 jaar: ja

 

Voorwaardelijke behandelingen en medicijnen

De minister van Volksgezondheid voegt ieder jaar een aantal nieuwe, innovatieve behandelingen en medicijnen toe aan de basisverzekering. Zo kan het effect gemeten worden. Het definitieve besluit volgt later. Dit kan betekenen dat een of meer van onderstaande behandelingen en/of medicijnen kunnen afvallen. De minister heeft onderstaande nieuwe behandelingen voorwaardelijk toegevoegd aan de dekking van de basisverzekering:

  • Sacrale neuromodulatie (SNM), ook wel sacrale neurostimulatie (SNS) of sacrale zenuwstimulatie, is een behandelingsvorm voor functiestoornissen van de darmen. Hierbij worden de sacrale zenuwen in de onderrug, ter hoogte van het heiligbeen, gestimuleerd met zwakke elektrische impulsen. Vanaf 1 oktober 2016 geldt een volledige vergoeding. De behandeling wordt vergoed voor een periode van 4 jaar en 9 maanden. 
  • Huidkankerbehandeling via Dendritische Celtherapie voor patiënten met stadium IIIB of IIIC melanoom (een specifieke vorm van huidkanker) na een volledige medische uitsnijding (resectie). Zij krijgen een vaccin toegediend dat het immuunsysteem stimuleert om kankercellen op te ruimen. Deze behandeling wordt voor een periode van 5 jaar en 3 maanden voorwaardelijk door de basisverzekering vergoed.

Wat is het verplicht eigen risico en de eigen bijdrage?

In 2017 wijzigt het verplicht eigen risico niet. Dit blijft € 385,-. Voor sommige zorg betaalt u een eigen bijdrage. Ook in 2017 zijn er enkele wijzigingen in de eigen bijdragen.