Wijzigingen eigen risico en eigen bijdrage 2017

De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico en voor welke zorg uit de basisverzekering een eigen bijdrage geldt.

Verplicht eigen risico 2017

In 2017 is het verplicht eigen risico  € 385,- per jaar. U betaalt het eigen risico alleen als u 18 jaar of ouder bent en voor vergoedingen vanuit de basisverzekering. Het eigen risico geldt niet voor alle vergoedingen vanuit de basisverzekering.

Eigen bijdrage 2017

Naast het eigen risico betaalt u voor sommige zorg ook een eigen bijdrage. Deze zijn in 2017 aangepast of geïndexeerd.

Wijzigingen eigen bijdrage hulpmiddelen

HulpmiddelenEigen bijdrage 2016Eigen bijdrage 2017

Klikgebit op implantaat:

  • Gedragen op de onderkaak
  • Gedragen op de bovenkaak


€ 125,- per kaak

€ 125,- per kaak


10% van de totale kosten van het implantaat

8% van de totale kosten van het implantaat

  • Reparatie en rebasen kunstgebit
Geen eigen bijdrage10% van de totale kosten