Ziekmelden

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering van OHRA? Dan kunt u hier terecht voor alle informatie voor uw ziekmelding of melding van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.

Kunt u door uw ziekte (tijdelijk) niet werken, dan kunt u vertrouwen op de goede zorg van OHRA Inkomensverzekeringen. Om u zo goed mogelijk te helpen, verzoeken wij u de volgende stappen te doorlopen.

Stap 1
Zorg ervoor dat u zich direct onder behandeling van een bevoegd arts stelt. Onder bevoegd arts wordt volstaan een (huis)arts.

Stap 2
Meld uw arbeidsongeschiktheid binnen de eigen-risicotermijn. Is deze termijn langer dan drie maanden, dan moet u uw arbeidsongeschiktheid binnen drie maanden melden.

De behandeling van uw arbeidsongeschiktheidsmelding wordt uitgevoerd door medewerkers van Delta Lloyd Schadeverzekering NV*. U kunt zich telefonisch ziekmelden bij het Team Schade Individueel telefoonnummer 0205944011. Het is ook mogelijk om uw ziekmelding per email te versturen naar aov_schade@deltalloyd.nl. Vermeld in uw email uw naam, adres en polisnummer.

Stap 3
Vul het formulier "Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Aanmelding van Arbeidsongeschiktheid in [PDF]". Na invulling en ondertekening moet u dit formulier verzenden naar:

Delta Lloyd Schadeverzekering NV
Team Schade Individueel
Postbus 1000
1000 BA AMSTERDAM

* OHRA Inkomensverzekeringen is onderdeel van Delta Lloyd Schadeverzekering NV.

Verdere informatie leest u in de brochure "Arbeidsongeschikt. En dan? [PDF]"

Wanneer u ziek bent, dan dient u zich uiterlijk in de 42e week ziek te melden bij onze afdeling Claims OHRA Inkomensverzekeringen. U moet zich altijd schriftelijk ziekmelden via het formulier "Aanmelding van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor werknemers [PDF]".

Stuur het volledig ingevulde formulier naar:
OHRA, afdeling Claims Inkomen
Antwoordnummer 3344
6800 ZA ARNHEM

Contact
Heeft u vragen met betrekking tot uw ziekmelding, uitkering, wachtlijstbemiddeling, re-integratie of interventie? U kunt ons bereiken via e-mail inkomen.claim@ohra.nl.

Bellen kan ook: telefoonnummer 0264009983. Onze medewerkers helpen u graag van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur.

Verdere informatie
In de brochure "Informatie bij uw aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering [PDF]" vindt u alle benodigde informatie over wat te doen bij ziekte.