Vragen over de overgang van uw huisdierenverzekering naar OHRA

U heeft een huisdierenverzekering via Reaal Dier & Zorg afgesloten. Alle schadeverzekeringen van Reaal Dier & Zorg worden ondergebracht bij OHRA. Dit geldt ook voor uw huisdierenverzekering. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp. 
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. heeft op 2 april 2020 VIVAT Schadeverzekeringen N.V. (VIVAT) overgenomen. OHRA is onderdeel van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. OHRA wordt de nieuwe verzekeraar voor klanten van VIVAT voor de merken ‘Reaal Dier & Zorg’, ‘nowGo’, ‘RouteMobiel’ en ‘Reaal Rechtsbijstandverzekering voor FNV-leden’. Daarom gaat uw huisdierenverzekering over naar OHRA.
Uw huisdierenverzekering gaat over naar OHRA vanaf de verlengingsdatum van uw polis. Dit betekent dat u minimaal 1 week voor die datum de nieuwe polis van OHRA kunt verwachten. De polis ontvangt u per post en staat voor u klaar in Mijn OHRA. Uw huisdierenverzekering bij Reaal Dier & Zorg eindigt automatisch. U betaalt dus nooit dubbel premie.

Een voorbeeld
 • Uw polis eindigt per 1 januari bij Reaal Dier & Zorg
 • Eind oktober ontvangt u de formele opzegging van uw Reaal Dier & Zorg verzekering en de aankondiging van het aanbod van OHRA 
 • Half december ontvangt u de administratieve opzegging van uw Reaal Dier & Zorg verzekering
 • Eind december ontvangt u van OHRA uw polis
 • Vanaf 1 januari bent u verzekerd bij OHRA
De OHRA Huisdierenverzekering sluit zoveel mogelijk aan op uw huidige verzekering. Toch verschillen de verzekeringen op een aantal onderdelen. Hieronder zetten we de belangrijkste verschillen nog even op een rij.  

Bij OHRA:
 • vergoeden we altijd tot 80% van de kosten. U kunt dus niet kiezen voor 50%, 70% of 90% vergoeding
 • is er geen mogelijkheid voor Direct uitkeren. Dat betekent dat wij geen betaalafspraken hebben met dierenartsen. U betaalt eerst zelf de rekening en wij vergoeden deze aan u of iemand die u aanwijst 
 • zitten de modules Sterilisatie/castratie, Aanvullend en Vaccinatie en Gebit niet in de basisdekking. Deze kunnen als losse modules worden toegevoegd. De bovengenoemde premie is gebaseerd op een pakket zonder de extra modules Sterilisatie/castratie en Vaccinatie, Gebit en Aanvullend. Wilt u deze dekkingen meeverzekeren? Op het moment dat u de polis van OHRA heeft ontvangen, kunt u zelf dekkingen toevoegen of verwijderen in Mijn OHRA
 • kunt u niet kiezen voor een eigen risico tegen premiekorting 
De OHRA Huisdierenverzekering kent op meerdere punten andere voorwaarden dan uw huidige verzekering. Bekijk het het overzicht met de verschillen in voorwaarden [PDF], de verzekeringskaarten of de OHRA polisvoorwaarden voor een uitgebreid overzicht.
Standaard zit in ieder ziektekostenpakket de meestvoorkomende medische kosten zoals:
 • medicijnen, als ze zijn voorgeschreven door de dierenarts en in Nederland zijn geregistreerd
 • de meeste bezoekjes aan de dierenarts, behalve de jaarlijkse controle en een chipconsult
 • een doorverwijzing naar een dierenspecialist
 • alle noodzakelijke operaties, inclusief opname en verzorging in een dierenkliniek
 • hulpmiddelen, denk bijvoorbeeld aan verbandmiddelen
 • onderzoeken, zoals röntgenfoto’s en echoscopie 
Het verschil zit met name in de hoogte van de vergoedingen.
Bij OHRA kiest u zelf naar welke dierenarts u gaat. Ook als u wilt wisselen tussen verschillende dierenartsen, dan kan dat.
Nee, in principe niet. Maar voor sommige bijzondere behandelingen moet u ons vooraf toestemming vragen. U kunt ons hiervoor bellen. Vraagt u geen toestemming vooraf, dan kunnen wij de kosten helaas niet vergoeden. Dit geldt voor:
 • een second opinion door een andere dierenarts
 • behandelingen die duurder zijn dan € 750,-
Gaat het om een spoedgeval? Dan hoeft u dat natuurlijk niet te doen. Zoek eerst hulp voor uw huisdier en bel ons daarna even op.
Uw nieuwe premie leest u in de brief die u ontving van Reaal Dier & Zorg en OHRA. Uw nieuwe premie staat ook op uw nieuwe polis van OHRA. Betaalde u eerst uw premie per kwartaal of half jaar? Dan verandert dit naar een maandelijkse betaling.
De premie van uw OHRA Huisdierenverzekering betaalt u ook via automatische incasso. Ons rekeningnummer is: NL98 INGB 0002 7125 10. U hoeft hier verder niets voor te doen.
Nee, u ontvangt bij OHRA ook gewoon een rekening. Wilt u uw betaalwijze omzetten naar automatische incasso? Dat kan meteen nadat u de polis van de OHRA Huisdierenverzekering heeft ontvangen. Dat is minimaal 1 week voor de ingangsdatum van de polis. U verandert zelf eenvoudig uw betaalwijze in Mijn OHRA.
Ja, OHRA kent op dit moment 2 betaalwijzen, namelijk automatische incasso en nota-betaling. Daarom ontvangt u van OHRA een rekening voor de premiebetaling. Wilt u uw betaalwijze omzetten naar automatische incasso? Minimaal 1 week voor de ingangsdatum van de polis ontvangt u de polis van de OHRA Huisdierenverzekering. Vanaf dat moment verandert u zelf eenvoudig uw betaalwijze in Mijn OHRA
U ontvangt uw nieuwe OHRA polis minimaal 1 week vóór de verlengingsdatum van uw Reaal Dier & Zorg polis. Uw huidige huisdierenverzekering eindigt automatisch. Uw nieuwe polis ontvangt u per post of in Mijn OHRA, als u al digitaal een verzekering heeft bij Reaal Dier & Zorg.
Lopende schades worden gewoon behandeld door Reaal Dier & Zorg. Wilt u een nieuwe schade melden? Dan is het afhankelijk van de schadedatum of u deze schade bij OHRA of Reaal Dier & Zorg meldt. 

Een voorbeeld 
 • Uw polis bij Reaal Dier & Zorg loopt tot 1 januari. Uw polis bij OHRA start op 1 januari
 • Is het dierenartsbezoek/de behandeling op 30 december, dan moet u de schade melden bij Reaal Dier & Zorg
 • Is het dierenartsbezoek/de behandeling op 2 januari, dan zorgt OHRA voor de schadeafhandeling
Wijzigingen geeft u tot 1 maand na ontvangst van de post van Reaal Dier & Zorg en OHRA door aan Reaal Dier & Zorg. Minimaal 1 week voor de ingangsdatum ontvangt u de polis van de OHRA Huisdierenverzekering. Vanaf dat moment wijzigt u zelf eenvoudig uw gegevens in Mijn OHRA.
Vanzelfsprekend zijn uw gegevens veilig bij OHRA. Hoe we daarvoor zorgen leest u hier. Ook willen we zo helder en volledig mogelijk zijn over uw privacy. Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. Kan er iets beter? Of heeft u een vraag? Laat het ons weten.
Bij OHRA houden we van makkelijk en snel. Daarom kunt u vanaf de ingangsdatum van uw OHRA Huisdierenverzekering alles rondom uw verzekering online regelen via Mijn OHRA of de OHRA App. Bijvoorbeeld uw dekking aanpassen of uw gegevens wijzigen. Waar en wanneer u maar wilt.
Activeer in 4 eenvoudige stappen uw Mijn OHRA account:
 1. Ga naar Mijn OHRA
 2. Vul uw e-mailadres in en bedenk een veilig wachtwoord
 3. Bevestig uw e-mailadres
 4. Vul uw relatienummer en geboortedatum in 
Uw relatienummer staat in de brief die u van ons ontving. Het relatienummer is onderdeel van uw polisnummer. U vindt deze ook terug op uw OHRA polis. Het zijn de cijfers voor het eerste streepje. Is uw polisnummer bijvoorbeeld 123456-531-004. Dan is uw relatienummer 123456.
Ga naar de veelgestelde vragen over Mijn OHRA.
Bij OHRA krijgt u uitgebreide informatie over de verzekeringen. Op basis van deze informatie beoordeelt u zelf of een product (nog steeds) past bij u en bij uw financiële situatie. OHRA geeft u hierover geen persoonlijk advies. Dit heet formeel ‘execution only’ dienstverlening.
Wilt u uw huisdierenverzekering niet automatisch over laten zetten naar OHRA? Lees hieronder hoe u dit regelt.  
 1. Tot 1 maand na ontvangst van de post van Reaal Dier & Zorg en OHRA
  Wilt u geen gebruik maken de huisdierenverzekering van OHRA, geef dit dan door aan Reaal Dier & Zorg. U kunt dit tot 1 maand na de datum op de brief doorgeven. Let op: Na deze datum bent u dan niet meer verzekerd. Wilt u straks niet onverzekerd zijn, dan moet u zelf voor een nieuwe verzekering zorgen.
 2. Heeft u uw nieuwe polis al ontvangen?
  Wilt u na ontvangst van uw nieuwe polis opzeggen? Dit kan binnen 14 dagen na de datum waarop de huisdierenverzekering is omgezet. Uw verzekering stopt dan op de datum van omzetting. Eventueel betaalde of automatisch geïncasseerde premie ontvangt u terug. U regelt eenvoudig uw opzegging in Mijn OHRA.
Bel dan 026 400 40 40. Of stel uw vraag via WhatsApp via 06 20 14 06 59. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur en helpen u graag.