Vragen over de overgang van uw inboedelverzekering naar OHRA

U heeft een inboedelverzekering via nowGo afgesloten. Alle schadeverzekeringen van nowGO worden ondergebracht bij OHRA. Dit geldt ook voor uw inboedelverzekering. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. heeft op 2 april 2020 VIVAT Schadeverzekeringen N.V. (VIVAT) overgenomen. OHRA is onderdeel van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. OHRA wordt de nieuwe verzekeraar voor klanten van VIVAT voor de merken ‘Reaal Dier & Zorg’, ‘nowGo’, ‘RouteMobiel’ en ‘Reaal Rechtsbijstandverzekering voor FNV-leden’. Daarom gaat uw inboedelverzekering over naar OHRA.
Uw inboedelverzekering gaat over naar OHRA vanaf de verlengingsdatum van uw polis. Dit betekent dat u minimaal 1 week voor die datum de nieuwe polis van OHRA kunt verwachten. De polis ontvangt u per post en staat voor u klaar in Mijn OHRA. Uw inboedelverzekering bij nowGo eindigt automatisch. U betaalt dus nooit dubbel premie.

Een voorbeeld  
 • Uw polis eindigt per 1 januari bij nowGO
 • Eind oktober ontvangt u de formele opzegging van uw nowGo verzekering en de aankondiging van het aanbod van OHRA 
 • Half december ontvangt u de administratieve opzegging van uw nowGo verzekering
 • Eind december ontvangt u van OHRA uw polis
 • Vanaf 1 januari bent u verzekerd bij OHRA
De OHRA Inboedelverzekering sluit zoveel mogelijk aan op uw huidige verzekering. Toch verschillen de verzekeringen op een aantal onderdelen. Hieronder zetten we de belangrijkste verschillen nog even op een rij.  
Bij OHRA: 
 • heeft u geen standaard eigen risico bij schade. U kunt wel kiezen voor een vrijwillig eigen risico tegen een premiekorting. Ook heeft u een eigen risico van €150,- bij schade aan smartphones/tablets en geldt voor grote steden een eigen risico bij inbraak van € 225,-
 • krijgt u waardegarantie. Dat betekent dat u voor de schade die onder de dekking valt, altijd het volledige schadebedrag vergoed krijgt. Ook als het schadebedrag groter is dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. U bent dus nooit onderverzekerd 
 • gelden de maximale vergoedingen voor speciale spullen, zoals sieraden, elektronica en verzamelingen, alleen wanneer de schade is ontstaan door diefstal of vandalisme. Bij andere schade-oorzaken, zoals brand of waterschade, krijgt u het volledige schadebedrag vergoed 
De OHRA Inboedelverzekering kent op enkele punten andere voorwaarden dan uw huidige verzekering. Bekijk het het overzicht met de verschillen in voorwaarden [PDF], de verzekeringskaart of de OHRA polisvoorwaarden voor een uitgebreid overzicht.
Bij OHRA heeft u waardegarantie. Dat betekent: wij betalen altijd het hele schadebedrag. Zo kunt u uw spullen gelukkig weer repareren of vervangen. OHRA verzekert op basis van nieuwwaarde. Nieuwwaarde betekent dat u uw spullen nieuw kunt kopen. Stel, er wordt bij u ingebroken en uw tv wordt gestolen. U kocht deze vorig jaar voor € 1.000,-. Diezelfde tv kunt u nu kopen voor € 750,-. Dan krijgt u ook € 750,- vergoed. 
De nieuwwaarderegeling geldt niet voor oudere spullen. Dat zijn spullen die bij schade minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde. Denk hierbij aan een tv van tien jaar oud. Wij vergoeden dan de dagwaarde. Bekijk in de afschrijvingslijst [PDF] de richtlijnen die wij gebruiken om de waarde van uw spullen te bepalen. 
Onze basisdekking verzekert de spullen in uw woning goed tegen diefstal en schade. Bij schade moet je denken aan o.a. storm, inbraak en brand. Onze All Risk dekking verzekert hetzelfde als de basisdekking. Maar veroorzaakt u of een van uw gezinsleden schade aan uw spullen? Dan ben je ook verzekerd.
U kunt kiezen uit de volgende eigen risico’s:
 • € 250,- en u krijgt 7,5% korting op uw premie
 • € 500,- en u krijgt 15% korting op uw premie
Bij de inboedelverzekering van OHRA kunt u vanaf nu kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op uw premie. Het standaard eigen risico is nu € 0,-. Er is wel een eigen risico van € 225,- bij diefstal en inbraak in grote steden. Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, dan geldt dat voor alle schades, behalve voor glasschades. En bij diefstal- en/of inbraakschade in grote steden geldt dan alleen het vrijwillig eigen risico. Komt u in aanmerking voor een eigen risico voor diefstal en inbraak in grote steden, dan staat dat op uw polisblad. Het standaard eigen risico van € 50,- op de module buiten het huis blijft wel gelden.
Een buitenhuisdekking is vooral handig wanneer u alledaagse spullen mee naar buiten neemt. Denk hierbij aan de spullen in uw sporttas of wanneer u een dagje uit gaat in Nederland. De module buiten het huis op de inboedelverzekering geldt alleen voor Nederland. 
Met een kostbaarhedenverzekering verzekert u specifieke spullen. Op het polisblad van de kostbaarhedenverzekering staat precies voor welke spullen de dekking geldt, bijvoorbeeld een bepaald merk en type fotocamera, een bepaald merk en type gitaar of halsketting. De kostbaarhedenverzekering kent een wereldwijde dekking. Kunst en antiek is daarop een uitzondering. 
Uw nieuwe premie leest u in de brief die u ontving van nowGo en OHRA. Uw nieuwe premie staat ook op uw nieuwe polis van OHRA. Betaalde u eerst uw premie per kwartaal of half jaar? Dan verandert dit naar een maandelijkse betaling.
Om uw huidige inboedelverzekering zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de OHRA Inboedelverzekering, hebben wij u een aanbod gedaan voor een inboedelverzekering die wij niet meer actief aanbieden aan nieuwe klanten op onze website. Bestaande OHRA-klanten kunnen wel gebruik maken van dit product. Deze niet actieve inboedelverzekering biedt meer mogelijkheden op het gebied van dekkingen en premie. Daarom ziet u deze niet op onze website.
De premie van uw OHRA Inboedelverzekering betaalt u ook via automatische incasso. Ons rekeningnummer is: NL98 INGB 0002 7125 10. U hoeft hier verder niets voor te doen.
Nee, u ontvangt bij OHRA ook gewoon een rekening. Wilt u uw betaalwijze omzetten naar automatische incasso? Dat kan meteen nadat u de polis van de OHRA Inboedelverzekering heeft ontvangen. Dat is minimaal 1 week voor de ingangsdatum van de polis. U verandert zelf eenvoudig uw betaalwijze in Mijn OHRA.
Ja, OHRA kent op dit moment 2 betaalwijzen, namelijk automatische incasso en nota-betaling. Daarom ontvangt u van OHRA een rekening voor de premiebetaling. Wilt u uw betaalwijze omzetten naar automatische incasso? Minimaal 1 week voor de ingangsdatum van de polis ontvangt u de polis van de OHRA Inboedelverzekering. Vanaf dat moment verandert u zelf eenvoudig uw betaalwijze in Mijn OHRA
U ontvangt uw nieuwe OHRA polis minimaal 1 week vóór de verlengingsdatum van uw nowGo polis. Uw huidige nowGo inboedelverzekering eindigt automatisch. Uw nieuwe polis ontvangt u per post of in Mijn OHRA, als u al digitaal een verzekering heeft bij nowGo.
Lopende schades worden gewoon behandeld door nowGo. Wilt u een nieuwe schade melden? Dan is het afhankelijk van de schadedatum of u deze schade bij OHRA of nowGo meldt. 

Een voorbeeld
 • Uw polis bij nowGo loopt tot 1 januari. Uw polis bij OHRA start op 1 januari
 • Heeft u schade op 30 december, dan moet u de schade melden bij nowGo
 • Heeft u schade op 2 januari, dan zorgt OHRA voor de schadeafhandeling
Wijzigingen geeft u tot 1 maand na ontvangst van de post van nowGo en OHRA door aan nowGo. Minimaal 1 week voor de ingangsdatum ontvangt u de polis van de OHRA Inboedelverzekering. Vanaf dat moment wijzigt u zelf eenvoudig uw gegevens in Mijn OHRA.
Vanzelfsprekend zijn uw gegevens veilig bij OHRA. Hoe we daarvoor zorgen leest u hier. Ook willen we zo helder en volledig mogelijk zijn over uw privacy. Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. Kan er iets beter? Of heeft u een vraag? Laat het ons weten.
Bij OHRA houden we van makkelijk en snel. Daarom kunt u vanaf de ingangsdatum van uw OHRA Inboedelverzekering alles rondom uw verzekering online regelen via Mijn OHRA of de OHRA App. Bijvoorbeeld uw dekking aanpassen of uw gegevens wijzigen. Waar en wanneer u maar wilt.
Activeer in 4 eenvoudige stappen uw Mijn OHRA account:
 1. Ga naar Mijn OHRA
 2. Vul uw e-mailadres in en bedenk een veilig wachtwoord
 3. Bevestig uw e-mailadres
 4. Vul uw relatienummer en geboortedatum in 
Uw relatienummer staat in de brief die u van ons ontving. Het relatienummer is onderdeel van uw polisnummer. U vindt deze ook terug op uw OHRA polis. Het zijn de cijfers voor het eerste streepje. Is uw polisnummer bijvoorbeeld 123456-531-004. Dan is uw relatienummer 123456.
Ga naar de veelgestelde vragen over Mijn OHRA.
Bij OHRA krijgt u uitgebreide informatie over de verzekeringen. Op basis van deze informatie beoordeelt u zelf of een product (nog steeds) past bij u en bij uw financiële situatie. OHRA geeft u hierover geen persoonlijk advies. Dit heet formeel ‘execution only’ dienstverlening.
Wilt u uw aansprakelijkheidsverzekering niet automatisch over laten zetten naar OHRA? Lees hieronder hoe u dit regelt. 

 1. Tot 1 maand na ontvangst van de post van nowGo en OHRA
  Wilt u geen gebruik maken de inboedelverzekering van OHRA, geef dit dan door aan nowGo. U kunt dit tot 1 maand na de datum op de brief doorgeven. Let op: Na deze datum bent u dan niet meer verzekerd. Wilt u straks niet onverzekerd zijn, dan moet u zelf voor een nieuwe verzekering zorgen.
 2. Heeft u uw nieuwe polis al ontvangen?
  Wilt u na ontvangst van uw nieuwe polis opzeggen? Dit kan binnen 14 dagen na de datum waarop de inboedelverzekering is omgezet. Uw verzekering stopt dan op de datum van omzetting. Eventueel betaalde of automatisch geïncasseerde premie ontvangt u terug. U regelt eenvoudig uw opzegging in Mijn OHRA.
Bel dan 026 400 40 40. Of stel uw vraag via WhatsApp via 06 20 14 06 59. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur en helpen u graag.