Vragen over de overgang van uw doorlopende reisverzekering naar OHRA

U heeft een doorlopende reisverzekering via nowGo afgesloten. Alle schadeverzekeringen van nowGO worden ondergebracht bij OHRA. Dit geldt ook voor uw doorlopende reisverzekering. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. heeft op 2 april 2020 VIVAT Schadeverzekeringen N.V. (VIVAT) overgenomen. OHRA is onderdeel van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. OHRA wordt de nieuwe verzekeraar voor klanten van VIVAT voor de merken ‘Reaal Dier & Zorg’, ‘nowGo’, ‘RouteMobiel’ en ‘Reaal Rechtsbijstandverzekering voor FNV-leden’. Daarom gaat uw doorlopende reisverzekering over naar OHRA.
Uw doorlopende reisverzekering gaat over naar OHRA vanaf de verlengingsdatum van uw polis. Dit betekent dat u minimaal 1 week voor die datum de nieuwe polis van OHRA kunt verwachten. De polis ontvangt u per post en staat voor u klaar in Mijn OHRA. Uw doorlopende reisverzekering bij nowGo eindigt automatisch. U betaalt dus nooit dubbel premie.

Een voorbeeld
 • Uw polis eindigt per 1 januari bij nowGO
 • Eind oktober ontvangt u de formele opzegging van uw nowGo verzekering en de aankondiging van het aanbod van OHRA 
 • Half december ontvangt u de administratieve opzegging van uw nowGo verzekering
 • Eind december ontvangt u van OHRA uw polis
 • Vanaf 1 januari bent u verzekerd bij OHRA
De OHRA Doorlopende Reisverzekering sluit zoveel mogelijk aan op uw huidige verzekering. Toch verschillen de verzekeringen op een aantal onderdelen. Hieronder zetten we de belangrijkste verschillen nog even op een rij.  

Bij OHRA: 
 • heeft u geen algemeen eigen risico bij schade. Wel geldt een eigen risico van € 70,- bij schade aan uw bagage
 • bepaalt u tot welk bedrag u uw reisbagage verzekert. Bovenstaande premie is gebaseerd op het Pakket Basis. Wilt u liever het pakket Plus of Top, dan kunt u dat eenvoudig zelf aanpassen
 • kunt u zelf het aantal vakantiedagen dat u aaneengesloten op reis gaat aanpassen. U heeft de keuze uit 45, 90, 180 of 365 dagen aangesloten op vakantie. Bovenstaande premie gaat uit van 45 dagen
 • zijn huisgenoten, anders dan uw inwonende gezinsleden, niet meeverzekerd. Met uitzondering van maximaal 2 minderjarige kinderen die niet uw eigen kinderen zijn. Zij zijn meeverzekerd als zij niet ergens anders verzekerd zijn
De OHRA Doorlopende Reisverzekering kent op enkele punten andere voorwaarden dan uw huidige verzekering. Bekijk het het overzicht met de verschillen in voorwaarden [PDF], de verzekeringskaart of de OHRA polisvoorwaarden  voor een uitgebreid overzicht.
Uw zorgverzekering vergoedt niet alles in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan repatriëring of de medische kosten die hoger zijn dan in Nederland. Kijk goed na hoe je medische kosten verzekerd zijn tijdens tijdelijk verblijf of vakantie in het buitenland.
Dit is altijd verzekerd:
 • Uw bagage. Hoeveel geld u terugkrijgt, hangt af van het pakket: Basis, Plus of Top. 
 • Hulpverlening, zoals medicijnen toesturen of administratieve hulp als u uw paspoort verliest.
En de volgende dingen zijn alleen verzekerd als u een extra dekking heeft opgenomen: 
 • Geld
 • Geneeskundige kosten
 • Hulpverlening voor je auto en motor
 • Ongevallen
 • Annulering
 • Wintersport 
Hier kunt u nalezen wat er precies wel of niet verzekerd is onder de extra dekkingen.
Heeft u een van bovenstaande aanvullende dekkingen al meeverzekerd met uw huidige nowGo reisverzekering dan is dit ook meegenomen in het aanbod dat u heeft ontvangen van ons.
Ja, u kunt, na de ontvangst van uw polis, op ieder gewenst moment de dekking van uw doorlopende reisverzekering wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen of verwijderen van dekkingen, of het aanpassen van uw gezinssituatie. Ga naar Mijn OHRA en kies voor 'Wijzigen' bij uw doorlopende reisverzekering. 
Uw nieuwe premie leest u in de brief die u ontving van nowGo en OHRA. Uw nieuwe premie staat ook op uw nieuwe polis van OHRA. Betaalde u eerst uw premie per kwartaal of half jaar? Dan verandert dit naar een maandelijkse betaling.
De premie van uw OHRA Doorlopende Reisverzekering betaalt u ook via automatische incasso. Ons rekeningnummer is: NL98 INGB 0002 7125 10. U hoeft hier verder niets voor te doen.
Nee, u ontvangt bij OHRA ook gewoon een rekening. Wilt u uw betaalwijze omzetten naar automatische incasso? Dat kan meteen nadat u de polis van de OHRA Doorlopende Reisverzekering heeft ontvangen. Dat is minimaal 1 week voor de ingangsdatum van de polis. U verandert zelf eenvoudig uw betaalwijze in Mijn OHRA.
Ja, OHRA kent op dit moment 2 betaalwijzen, namelijk automatische incasso en nota-betaling. Daarom ontvangt u van OHRA een rekening voor de premiebetaling. Wilt u uw betaalwijze omzetten naar automatische incasso? Minimaal 1 week voor de ingangsdatum van de polis ontvangt u de polis van de OHRA Doorlopende Reisverzekering. Vanaf dat moment verandert u zelf eenvoudig uw betaalwijze in Mijn OHRA
U ontvangt uw nieuwe OHRA polis minimaal 1 week vóór de verlengingsdatum van uw nowGo polis. Uw huidige nowGo doorlopende reisverzekering eindigt automatisch. Uw nieuwe polis ontvangt u per post of in Mijn OHRA, als u al digitaal een verzekering heeft bij nowGo.
Lopende schades worden gewoon behandeld door nowGo. Wilt u een nieuwe schade melden? Dan is het afhankelijk van de schadedatum of u deze schade bij OHRA of nowGo meldt. 

Een voorbeeld 
 • Uw polis bij nowGo loopt tot 1 januari. Uw polis bij OHRA start op 1 januari
 • Heeft u schade op 30 december, dan moet u de schade melden bij nowGo
 • Heeft u schade op 2 januari, dan zorgt OHRA voor de schadeafhandeling
Wijzigingen geeft u tot 1 maand na ontvangst van de post van nowGo en OHRA door aan nowGo. Minimaal 1 week voor de ingangsdatum ontvangt u de polis van de OHRA Doorlopende Reisverzekering. Vanaf dat moment wijzigt u zelf eenvoudig uw gegevens in Mijn OHRA.
Vanzelfsprekend zijn uw gegevens veilig bij OHRA. Hoe we daarvoor zorgen leest u hier. Ook willen we zo helder en volledig mogelijk zijn over uw privacy. Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. Kan er iets beter? Of heeft u een vraag? Laat het ons weten.
Bij OHRA houden we van makkelijk en snel. Daarom kunt u vanaf de ingangsdatum van uw OHRA Doorlopende Reisverzekering alles rondom uw verzekering online regelen via Mijn OHRA of de OHRA App. Bijvoorbeeld uw dekking aanpassen of uw gegevens wijzigen. Waar en wanneer u maar wilt.
Activeer in 4 eenvoudige stappen uw Mijn OHRA account:
 1. Ga naar Mijn OHRA
 2. Vul uw e-mailadres in en bedenk een veilig wachtwoord
 3. Bevestig uw e-mailadres
 4. Vul uw relatienummer en geboortedatum in 
Uw relatienummer staat in de brief die u van ons ontving. Het relatienummer is onderdeel van uw polisnummer. U vindt deze ook terug op uw OHRA polis. Het zijn de cijfers voor het eerste streepje. Is uw polisnummer bijvoorbeeld 123456-531-004. Dan is uw relatienummer 123456.
Ga naar de veelgestelde vragen over Mijn OHRA.
Bij OHRA krijgt u uitgebreide informatie over de verzekeringen. Op basis van deze informatie beoordeelt u zelf of een product (nog steeds) past bij u en bij uw financiële situatie. OHRA geeft u hierover geen persoonlijk advies. Dit heet formeel ‘execution only’ dienstverlening.
Wilt u uw doorlopende reisverzekering niet automatisch over laten zetten naar OHRA? Lees hieronder hoe u dit regelt. 

 1. Tot 1 maand na ontvangst van de post van nowGo en OHRA
  Wilt u geen gebruik maken de doorlopende reisverzekering van OHRA, geef dit dan door aan nowGo. U kunt dit tot 1 maand na de datum op de brief doorgeven. Let op: Na deze datum bent u dan niet meer verzekerd. Wilt u straks niet onverzekerd zijn, dan moet u zelf voor een nieuwe verzekering zorgen.
 2. Heeft u uw nieuwe polis al ontvangen?
  Wilt u na ontvangst van uw nieuwe polis opzeggen? Dit kan binnen 14 dagen na de datum waarop de verzekering is omgezet. Uw verzekering stopt dan op de datum van omzetting. Eventueel betaalde of automatisch geïncasseerde premie ontvangt u terug. U regelt eenvoudig uw opzegging in Mijn OHRA.
Bel dan 026 400 40 40. Of stel uw vraag via WhatsApp via 06 20 14 06 59. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur en helpen u graag.