Vragen over de overgang van uw autoverzekering naar OHRA

U heeft een autoverzekering via nowGo afgesloten. Alle schadeverzekeringen van nowGO worden ondergebracht bij OHRA. Dit geldt ook voor uw autoverzekering. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. heeft op 2 april 2020 VIVAT Schadeverzekeringen N.V. (VIVAT) overgenomen. OHRA is onderdeel van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. OHRA wordt de nieuwe verzekeraar voor klanten van VIVAT voor de merken ‘Reaal Dier & Zorg’, ‘nowGo’, ‘RouteMobiel’ en ‘Reaal Rechtsbijstandverzekering voor FNV-leden’. Daarom gaat uw autoverzekering over naar OHRA.
Uw autoverzekering gaat over naar OHRA vanaf de verlengingsdatum van uw polis. Dit betekent dat u minimaal 1 week voor die datum de nieuwe polis van OHRA kunt verwachten. De polis ontvangt u per post en staat voor u klaar in Mijn OHRA. Uw autoverzekering bij nowGo eindigt automatisch. U betaalt dus nooit dubbel premie.

Een voorbeeld
 • Uw polis eindigt per 1 januari bij nowGO
 • Eind oktober ontvangt u de formele opzegging van uw nowGo verzekering en de aankondiging van het aanbod van OHRA 
 • Half december ontvangt u de administratieve opzegging van uw nowGo verzekering
 • Eind december ontvangt u van OHRA uw polis
 • Vanaf 1 januari bent u verzekerd bij OHRA
De OHRA Autoverzekering sluit zoveel mogelijk aan op uw huidige verzekering. Toch verschillen de verzekeringen op een aantal onderdelen. Hieronder zetten we de belangrijkste verschillen nog even op een rij.  

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Bij OHRA: 
 • heeft u geen eigen risico bij schade, ook niet als de bestuurder jonger is dan 24 jaar 
 • heeft u recht op hulp en vergoeding van kosten als u door een schade niet meer met uw auto kunt rijden. Wij verstaan onder ‘schade’ niet alleen een verkeersongeval, maar ook brand, diefstal of een ander plotseling van buiten komend onheil
 • worden hotelovernachtingen omdat u door schade niet meer met uw auto verder kunt rijden niet vergoed
 • krijgt u te maken met een andere no-claimkorting tabel dan bij nowGo. Zie hiervoor ook de lijst met verschillen in voorwaarden [PDF] 
All Risk 
Bij OHRA:  
 • betaalt u altijd alleen het eigen risico dat op uw polisblad staat, of u nu kiest voor een eigen hersteller of gebruik maakt van de OHRA Reparatieservice
 • pechhulp is niet standaard gedekt voor auto’s jonger dan 10 jaar. U kunt pechhulp wel los meeverzekeren
 • kunt u 3 jaar lang een beroep doen op de aanschafwaarderegeling als uw auto bij aankoop tussen de 1 en 3 jaar oud is. In geval van total loss schade krijgt u niet de dagwaarde, maar de aanschafwaarde vergoed   
 • krijgt u te maken met een andere no-claimkorting tabel dan bij nowGo. Zie hiervoor ook de lijst met verschillen in voorwaarden [PDF]
Accessoires
Bij OHRA: 
 • zijn accessoires die zijn aangebracht nadat de auto de fabriek verlaten heeft niet standaard meeverzekerd. Denk bijvoorbeeld aan een trekhaak, spoilers, velgen of speakers.  
 • kunt u accessoires wel extra meeverzekeren. OHRA biedt 2 pakketten met een dekking van maximaal € 1.250,- of € 3.500,-. Bij diefstal geldt een lagere vergoeding, zie ook de lijst met verschillen in voorwaarden [PDF] 
De OHRA Autoverzekering kent op enkele punten andere voorwaarden dan uw huidige verzekering. Bekijk de lijst met verschillen in voorwaarden [PDF], de verzekeringskaarten of de OHRA polisvoorwaarden voor een uitgebreid overzicht. 
Schadevrij rijden wordt bij iedere verzekeraar op dezelfde manier beloond. De terugval in schadevrije jaren is ook overal hetzelfde geregeld. Dit wordt bijgehouden in de tabel Schadevrije jaren. Verzekeraars zijn nog wel vrij om zelf de hoogte van de no-claimkorting per trede te bepalen. Dit houden wij bij in de tabel No-claimschaal. En deze wijkt af van de tabel van nowGo.
Op uw polisblad van nowGo en straks van OHRA vindt u hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd met uw autoverzekering. U kunt uw polis inzien in Mijn OHRA.  
Als u bij nowGo meer auto’s heeft verzekerd, dan kan het zijn dat ze nu niet in de brief staan. Bijvoorbeeld omdat deze op een ander moment verlengen dan de auto waarover u de brief heeft ontvangen. Als uw andere autoverzekering(en) opnieuw verlengen, krijgt u hierover apart bericht. 
Als u of uw partner een tweede auto of motor heeft kunt u gebruik maken van de gezinsautoregeling. U profiteert dan van dezelfde hoge no-claimkorting als van uw eerste auto. 
Uw nieuwe premie leest u in de brief die u ontving van nowGo en OHRA. Uw nieuwe premie staat ook op uw nieuwe polis van OHRA. Betaalde u eerst uw premie per kwartaal of half jaar? Dan verandert dit naar een maandelijkse betaling.
Om uw kosten te verlagen kunt u kiezen voor een lagere premie. Dat kan op 2 manieren: 

Een lagere dekking
De WA-dekking voor uw autoverzekering is verplicht. Kiest u alleen deze minimale dekking, dan bent u het goedkoopste uit. U moet dan alleen wel alle schade aan uw eigen auto zelf betalen. 

Een hoger eigen risico
Ook met een hoger eigen risico betaalt u minder premie. Onze autoverzekering heeft een standaard eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. U kunt dit verhogen naar € 300,- of € 450,-. Goed om te weten: voor uw WA-dekking en de extra modules Accessoires, Ongevallen Inzittenden en Rechtsbijstand geldt geen eigen risico.  

Keuze gemaakt? In Mijn OHRA kunt u, na de ontvangst van uw polisblad, altijd zelf uw autoverzekering aanpassen.
De premie van uw OHRA Autoverzekering betaalt u ook via automatische incasso. Ons rekeningnummer is: NL98 INGB 0002 7125 10. U hoeft hier verder niets voor te doen.
Nee, u ontvangt bij OHRA ook gewoon een rekening. Wilt u uw betaalwijze omzetten naar automatische incasso? Dat kan meteen nadat u de polis van de OHRA Autoverzekering heeft ontvangen. Dat is minimaal 1 week voor de ingangsdatum van de polis. U verandert zelf eenvoudig uw betaalwijze in Mijn OHRA.
Ja, OHRA kent op dit moment 2 betaalwijzen, namelijk automatische incasso en nota-betaling. Daarom ontvangt u van OHRA een rekening voor de premiebetaling. Wilt u uw betaalwijze omzetten naar automatische incasso? Minimaal 1 week voor de ingangsdatum van de polis ontvangt u de polis van de OHRA Autoverzekering. Vanaf dat moment verandert u zelf eenvoudig uw betaalwijze in Mijn OHRA
U ontvangt uw nieuwe OHRA polis minimaal 1 week vóór de verlengingsdatum van uw nowGo polis. Uw huidige nowGo autoverzekering eindigt automatisch. Uw nieuwe polis ontvangt u per post of in Mijn OHRA, als u al digitaal een verzekering heeft bij nowGo.
Lopende schades worden gewoon behandeld door nowGo. Wilt u een nieuwe schade melden? Dan is het afhankelijk van de schadedatum of u deze schade bij OHRA of nowGo meldt. 

Een voorbeeld 
 • Uw polis bij nowGo loopt tot 1 januari. Uw polis bij OHRA start op 1 januari
 • Heeft u schade op 30 december, dan moet u de schade melden bij nowGo
 • Heeft u schade op 2 januari, dan zorgt OHRA voor de schadeafhandeling
Ja. Bij de onderdelen Brand, Storm en Natuur, Diefstal, Ruit en Aanrijding kan dat. Het kan u zelfs geld besparen. Dit hangt wel af van de hoogte van het schadebedrag en de terugval in de no-claimkorting. U hoeft niet gelijk te beslissen of u de schade zelf betaalt. Tot een jaar na de schade kunt u deze beslissing nemen. Zelfs als de schade al door OHRA is afgehandeld en betaald. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op. 
Wijzigingen geeft u tot 1 maand na ontvangst van de post van nowGo en OHRA door aan nowGo. Minimaal 1 week voor de ingangsdatum ontvangt u de polis van de OHRA Autoverzekering. Vanaf dat moment wijzigt u zelf eenvoudig uw gegevens in Mijn OHRA.
Vanzelfsprekend zijn uw gegevens veilig bij OHRA. Hoe we daarvoor zorgen leest u hier. Ook willen we zo helder en volledig mogelijk zijn over uw privacy. Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. Kan er iets beter? Of heeft u een vraag? Laat het ons weten.
Bij OHRA houden we van makkelijk en snel. Daarom kunt u vanaf de ingangsdatum van uw OHRA Autoverzekering alles rondom uw verzekering online regelen via Mijn OHRA of de OHRA App. Bijvoorbeeld uw dekking aanpassen of uw gegevens wijzigen. Waar en wanneer u maar wilt.
Activeer in 4 eenvoudige stappen uw Mijn OHRA account:
 1. Ga naar Mijn OHRA
 2. Vul uw e-mailadres in en bedenk een veilig wachtwoord
 3. Bevestig uw e-mailadres
 4. Vul uw relatienummer en geboortedatum in 
Uw relatienummer staat in de brief die u van ons ontving. Het relatienummer is onderdeel van uw polisnummer. U vindt deze ook terug op uw OHRA polis. Het zijn de cijfers voor het eerste streepje. Is uw polisnummer bijvoorbeeld 123456-531-004. Dan is uw relatienummer 123456.
Ga naar de veelgestelde vragen over Mijn OHRA.
Bij OHRA krijgt u uitgebreide informatie over de verzekeringen. Op basis van deze informatie beoordeelt u zelf of een product (nog steeds) past bij u en bij uw financiële situatie. OHRA geeft u hierover geen persoonlijk advies. Dit heet formeel ‘execution only’ dienstverlening.
Wilt u uw autoverzekering niet automatisch over laten zetten naar OHRA? Lees hieronder hoe u dit regelt. 

 1. Tot 1 maand na ontvangst van de post van nowGo en OHRA
  Wilt u geen gebruik maken de autoverzekering van OHRA, geef dit dan door aan nowGo. U kunt dit tot 1 maand na de datum op de brief doorgeven. Let op: Na deze datum bent u dan niet meer verzekerd. Wilt u straks niet onverzekerd zijn, dan moet u zelf voor een nieuwe verzekering zorgen.
 2. Heeft u uw nieuwe polis al ontvangen?
  Wilt u na ontvangst van uw nieuwe polis opzeggen? Dit kan binnen 14 dagen na de datum waarop de verzekering is omgezet. Uw verzekering stopt dan op de datum van omzetting. Eventueel betaalde of automatisch geïncasseerde premie ontvangt u terug. U regelt eenvoudig uw opzegging in Mijn OHRA.
Bel dan 026 400 40 40. Of stel uw vraag via WhatsApp via 06 20 14 06 59. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur en helpen u graag.