Moet u uw reis annuleren?

Vlak voordat u op vakantie gaat of als u al op uw bestemming bent, kan er iets gebeuren waardoor u uw reis moet annuleren.

Uw recht op vergoeding

Als u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, heeft u in veel situaties recht op een vergoeding. Bijvoorbeeld:

  • bij overlijden van een dierbare
  • bij plotseling ontslag
  • als u zich door zwangerschap niet meer tegen tropische ziektes kunt laten inenten
  • als u met zijn tweeën reist en uw reisgenoot annuleert zijn reis wegens een overlijdensgeval. Dan wilt u uw eigen reis misschien ook annuleren.
  • als u buiten uw schuld om geen visum kunt verkrijgen

Negatief reisadvies

Een negatief reisadvies is geen geldige annuleringsreden voor de reisverzekering. Wanneer u uw vakantie wilt annuleren vanwege een negatief reisadvies dient u contact op te nemen met de reisorganisatie bij wie u de vakantie heeft geboekt. Op de site van het calamiteitenfonds kunt u nagaan of voor uw bestemming een dekkingsbeperking geldt. Als dat het geval is, kunt u uw reis kosteloos annuleren via uw reisorganisatie. Zorg er wel altijd voor dat de organisatie waar u uw vliegticket of uw vakantie boekt, is aangesloten bij het calamiteitenfonds.

Heeft u een annuleringsverzekering bij OHRA?

Als u uw reis wilt annuleren, dan kunt u contact met ons opnemen. Een van onze medewerkers vertelt u dan hoe u de annulering en de vergoeding van bijkomende kosten snel regelt. Voor spoedgevallen neemt u contact op met de OHRA Hulpdienst. Ontstaan er tijdens uw vakantie problemen waardoor u uw reis moet annuleren? Ook dan kunt u gebruikmaken van uw annuleringsverzekering.

Wat moet ik niet doen?
Wacht, bijvoorbeeld bij een sterfgeval, niet te lang met annuleren. Hoe zwaar het verlies ook valt. Juist in situaties als deze is het prettig als u uw zaken snel heeft geregeld.

Wat krijg ik vergoed?
Wilt u uw reis annuleren? Met de extra dekking Annulering van de doorlopende reisverzekering van OHRA krijgt u (een deel van) uw reissom terug. Het gaat om een bedrag van maximaal € 1.500,- per persoon, per reis.

Heeft u een kortlopende reisverzekering bij OHRA? Dan krijgt u maximaal het bedrag terug dat u vooraf heeft verzekerd.

Wat krijg ik niet vergoed?
U heeft geen recht op vergoeding als u de annulering of voortijdige terugkeer al had kunnen voorzien op het moment dat u uw reis boekte. Een annulering als gevolg van zwangerschap geeft u niet in alle situaties recht op vergoeding. Dit geldt ook voor het overlijden van een naaste. Wilt u weten wat u niet krijgt vergoed? Lees dan de polisvoorwaarden van uw annuleringsverzekering.

Noodgedwongen terug naar huis

Wat is er verzekerd als u tijdens uw vakantie plotseling terug naar huis moet? Bijvoorbeeld na een ongeluk of ziekte?

Via uw zorgverzekering
Repatriëring (naar huis terugkeren) wordt vanuit de basisverzekering niet vergoed. Vanuit de aanvullende zorgverzekering alleen als er een medische noodzaak is of als de betreffende zorg duurder is. Als zorg in een land van hetzelfde niveau is als in Nederland, tijdig beschikbaar is en niet veel duurder dan in Nederland, wordt repatriëring niet vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. De reisverzekering dekt deze kosten wel.

Volledige dekking met een reisverzekering
Voor een volledige dekking van zorg in het buitenland is het verstandig een reisverzekering met de extra dekking Geneeskundige kosten af te sluiten. Met uw reisverzekering krijgt u repatriëring volledig vergoed. Ook als het gaat om een probleem met vervoer, als u bijvoorbeeld vanwege een beenbreuk niet meer kunt autorijden. Daarnaast kunt u bij acute problemen 24 uur per dag rekenen op hulp van de OHRA Hulpdienst . U krijgt bijvoorbeeld uw medicijnen toegezonden. Download de gratis OHRA App. Hiermee kunt u direct uw schade melden en heeft u al uw polisgegevens en noodnummers bij de hand.

Vergoeding repatriëring op uw annuleringsverzekering
Vanuit de annuleringsverzekering krijgt u alleen de reisdagen vergoed die u niet heeft gehad. U gaat bijvoorbeeld drie weken met vakantie. In verband met ziekte moet u na een week weer terug naar Nederland. Met de annuleringsverzekering krijgt u dan tweederde van uw reissom vergoed.

Er zijn verzekeraars die naast de annuleringsverzekering ook garantieannuleringsverzekeringen aanbieden. Mocht u uw vakantie moeten afbreken, dan wordt door de garantieannulering de hele reissom vergoed, ook als u maar een deel van de vakantie mist. De premie van de garantieannulering is over het algemeen wat hoger dan een gewone annuleringsverzekering.