Deel uw vakantieflater en maak kans op vakantiegeld

Heeft u tussen 20 juni 2016 en 31 augustus 2016 uw vakantieflater met ons gedeeld op de OHRA Community? Dan maakt u kans op € 250,- vakantiegeld. Door middel van een loting worden vijf winnaars geselecteerd. Lees hieronder de actievoorwaarden.

Actievoorwaarden ‘Win extra vakantiegeld’


Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel ‘Win € 250,- vakantiegeld’ (hierna: ‘de actie’). 
 2. De actie is een initiatief van OHRA Schadeverzekeringen gevestigd aan de Rijksweg West 2, 6842 BD te Arnhem (hierna: ‘OHRA’) ter promotie van de OHRA Reisverzekering.
 3. De actieperiode start op 20 juni 2016 en eindigt op 31 augustus 2016. Het betreft een tijdelijke actie. Het is OHRA toegestaan om de actieperiode te verlengen.
 4. OHRA is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen. 

Deelname

 1. Deelname aan deze promotionele actie staat open voor iedereen die via de OHRA Community hun vakantieflater deelt. 
 2. Iedere deelnemer kan maximaal voor één prijs in aanmerking komen. 
 3. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 4. De actie geldt voor zowel bestaande als nieuwe/potentiële verzekeringnemers.
 5. De verliezers ontvangen géén bericht.
 6. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
 7. Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland. 
 8. OHRA verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees meer hierover in het privacystatement van OHRA op www.ohra.nl onder privacy. Als de deelnemer geen prijs stelt op informatie over verzekeringsproducten en/of diensten door OHRA, kan hij het formulier op deze site gebruiken of bellen naar 026 – 400 40 40.
 9. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten. 

Speelwijze 

 1. De bezoekers van de actiepagina die hun vakantieflater hebben gedeeld via de OHRA Community maken kans op een van de vijf prijzen. Vijf keer €250,- vakantiegeld in contanten. 
 2. De winnaars van de € 250,- vakantiegeld worden op 8 juli 2016, 22 juli 2016, 5 augustus 2016, 19 augustus 2016 en 2 september 2016 via e-mail geïnformeerd op het e-mailadres dat bij ons bekend is via het account van de OHRA Community.
 3. Het bedrag van € 250,- wordt voor 10 september 2016 overgemaakt naar het opgegeven rekeningnummer wat wij via e-mail hebben verkregen na bekendmaking van de winnaars.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Prijs

 1. Er zijn 5 prijzen van € 250, - vakantiegeld. 
 2. De uitkering van de prijs zal in één keer plaatsvinden.
 3. De prijs is persoonsgebonden.
 4. De trekking van de 5 prijswinnaars wordt door middel van loting verricht uit de bezoekers van de Community die hun vakantieflater hebben gedeeld. 
 5. De winnaars ontvangen per e-mail bericht 
 6. Indien de prijs om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijft zij eigendom van OHRA. 

Aansprakelijkheid

OHRA en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan de actie.

Slotbepalingen

 1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan OHRA. 
 3. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan OHRA, afdeling Klantenservice, te bereiken op telefoonnummer 026- 4004848, of schriftelijk aan OHRA, afdeling Klantenservice, Rijksweg West 2, 6842 BD Arnhem. OHRA zal klachten zo spoedig mogelijk afhandelen. Als de deelnemer meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus 20301 (2500 EG) Den Haag.
 4. OHRA handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen opgesteld door het Ministerie van Justitie.
 5. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via www.ohra.nl.