Deel uw foto en win een reis naar Sitges

Heeft u tussen 4 augustus 2016 en 15 september 2016 uw foto van de OHRA opblaasbanaan met ons gedeeld op de Facebookpagina van OHRA? Dan kunt u een reis naar Sitges winnen voor u en een door u aan te wijzen reisgenoot. Een vakjury kiest de beste foto op basis van originaliteit, compositie, humor en locatiekeuze. Lees hieronder de actievoorwaarden.

Actievoorwaarden ‘Win een reis naar Sitges’

Algemeen

 1. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 2. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een reis naar Sitges’ (hierna: ‘de actie’). 
 3. Deze actie is een initiatief van OHRA Schadeverzekeringen gevestigd aan de Rijksweg West 2, 6842 BD te Arnhem (hierna: ‘OHRA’) ter promotie van de OHRA Reisverzekering.
 4. De actieperiode start op 4 augustus 2016 en eindigt op 15 september 2016. Het betreft een tijdelijke actie. Het is OHRA toegestaan om de actieperiode te verlengen.
 5. OHRA is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen.  

Deelname

 1. Deelname aan deze actie staat open voor OHRA klanten die een foto met hun OHRA opblaasbanaan delen onder de post op de OHRA Facebookpagina.  
 2. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 3. De actie geldt voor zowel bestaande als nieuwe verzekeringnemers.
 4. De verliezers ontvangen géén bericht.
 5. Deelname is voorbehouden aan personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland. 
 6. Van deelname zijn uitgesloten (ex-)personeelsleden van Delta Lloyd Groep en hun gezinsleden.
 7. OHRA verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees meer hierover in het privacystatement van OHRA op www.ohra.nl onder privacy. Als de deelnemer geen prijs stelt op informatie over verzekeringsproducten en/of diensten door OHRA, kan hij het formulier op deze site gebruiken of bellen naar 026 – 400 40 40.
 8. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten. 

Speelwijze 

 1. De deelnemers van de actie die hun foto van de OHRA opblaasbanaan met #banaan hebben gedeeld via de OHRA Facebookpagina maken kans op de prijs: een reis naar Sitges. 
 2. De winnaar van de reis naar Sitges wordt op 16 september 2016 via e-mail geïnformeerd op het e-mailadres dat bij ons bekend is via het klantbestand van OHRA.
 3. De prijs wordt voor 23 september 2016 overhandigd aan de winnaar.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Prijs

 1. Er is één prijs van een reis naar Sitges voor twee personen. Dat wil zeggen de fotograaf en een door hem/haar uitgekozen reisgenoot. Hieronder valt: vervoer van uw huis naar het vliegveld, de vliegreis retour, vervoer naar uw hotel en de hotelovernachtingen inclusief ontbijt, lunch en avondeten. Alle overige kosten zijn voor uw eigen rekening. 
 2. OHRA organiseert voor u de reis bij TUI.
 3. De prijs is persoonsgebonden. 
 4. De prijs is geldig tot één jaar na 16 september 2016. 
 5. De trekking van de prijswinnaar wordt door middel van een vakjury verricht uit de deelnemers die hun foto van de OHRA opblaasbanaan met #banaan hebben gedeeld op de OHRA Facebookpagina. Deze vakjury kiest de beste foto op basis van originaliteit, compositie, humor en locatiekeuze.
 6. De winnaar ontvangt per e-mail bericht.
 7. OHRA is onbeperkt gerechtigd de foto’s van de winnaar te gebruiken voor reclame doeleinden. Op de door de fotograaf aangeleverde foto’s is door de fotograaf het auteursrecht aan OHRA  overgedragen. De fotograaf garandeert en staat ervoor in dat anderen die op de foto’s staan eveneens aan OHRA dezelfde onbeperkte toestemming geven als hierboven genoemd. OHRA gebruikt de foto’s voor postings op Facebook, OHRA website, OHRA community en eventueel ook voor offline gebruik. Voor de overdracht van het auteursrecht en het onbeperkte gebruik is geen vergoeding verschuldigd door OHRA aan de fotograaf of aan anderen.
 8. Indien de prijs om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijft zij eigendom van OHRA. 

Aansprakelijkheid

OHRA en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan de actie. 

Slotbepalingen

 1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website en de OHRA Facebookpagina waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan OHRA. 
 3. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan OHRA, afdeling Klantenservice, te bereiken op telefoonnummer 026- 4004848, of schriftelijk aan OHRA, afdeling Klantenservice, Rijksweg West 2, 6842 BD Arnhem. OHRA zal klachten zo spoedig mogelijk afhandelen. 
 4. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via www.ohra.nl.