Vragen over de omzetting van uw rechtsbijstandverzekering

U heeft een rechtsbijstandverzekering van Premio, Virtes of NSF die wordt omgezet naar OHRA. Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.

De verzekeraar achter uw rechtsbijstandverzekering is Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Delta Lloyd heeft besloten te stoppen met de schadeverzekeringen van de merken Premio, Virtes en NSF. Daarom gaat uw rechtsbijstandverzekering over naar OHRA. Deze verzekeraar is ook onderdeel van Delta Lloyd. Bij OHRA blijft u verzekerd met een uitstekende dekking en goede service.

Uw rechtsbijstandverzekering wordt per 1 december 2017 omgezet naar OHRA. Op diezelfde datum wordt ook uw huidige rechtsbijstandverzekering bij Premio, Virtes of NSF beëindigd.

De dekking van de OHRA Rechtsbijstandverzekering kent andere vergoedingen en dekkingen bij juridische conflicten dan uw huidige verzekering. De OHRA Rechtsbijstandverzekering kent 4 verschillende modules namelijk:

 1. module Consument & wonen
 2. module Inkomen
 3. module Belasting & vermogen
 4. module Verkeer
De belangrijkste verbeteringen ten opzichte van uw huidige rechtsbijstandverzekering:
 • U kiest zelf wat u wel of niet wil verzekeren
 • Bij OHRA betaalt u geen eigen risico. Bij Virtes/NSF wat dit maximaal € 100,-
 • Geschillen met de overheid en conflicten met uw buren vallen standaard onder de dekking Consument en Wonen
 • Hogere dekking voor kosten externe rechtshulp
Voor meer details bekijk de polisvoorwaarden. Hierin staat per conflict aangegeven welke dekking u kunt verwachten.

Wij zetten uw polis over naar de OHRA Rechtsbijstandverzekering met de modules Verkeersrechtsbijstand, Consument & Wonen en Inkomen. U kunt uw dekking zelfs nog uitbreiden met de module Belasting & Vermogen. Met deze module krijgt u professionele hulp bij eventuele conflicten met o.a. de Belastingdienst. Wilt u uw rechtsbijstandverzekering uitbreiden met de module Belasting & Vermogen? Neem dan contact met ons op of pas zelf uw verzekering aan in Mijn OHRA.

De kosten van juridisch specialisten die werken voor DAS vallen volledig onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Dat zijn de interne kosten. Ook betaalt DAS alle andere kosten die volgens hun nodig zijn bij de rechtsbijstand. Dat zijn de externe kosten. De externe kosten worden vergoed tot het kostenmaximum van € 25.000,- per conflict. Voorbeelden daarvan zijn:

 • griffierechten: de kosten die u moet betalen om uw zaak voor de rechter te brengen;
 • kosten van deskundigen die DAS inschakelt om bewijs te leveren voor de oorzaak of de hoogte van de schade. Bijvoorbeeld advocaten, andere juristen, artsen of mediators (bemiddelaars);
 • kosten van getuigen en deskundigen die door de rechter zijn opgeroepen;
 • gerechtelijke kosten van de tegenpartij als de rechter heeft bepaald dat u deze kosten moet betalen.

In Mijn OHRA wijzigt u eenvoudig en snel de dekking van uw OHRA Rechtsbijstandverzekering. Wilt u liever een medewerker spreken? Bel ons dan op telefoonnummer 026 35 44 720. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur en helpen u graag.

Door het toepassen van een korting kunnen wij u garanderen dat uw premie gelijk blijft of zelfs lager wordt. Deze korting is ingeregeld voor 1 jaar. Na 1 jaar vervalt deze korting. Wij zullen u voor het vervallen van de korting nogmaals over informeren. De omschrijving van de korting en uw nieuwe premie kunt u straks ook terugvinden op uw polisblad en in Mijn OHRA. Betaalde u voorheen uw premie per kwartaal? Dan verandert dit voortaan naar een maandelijkse betaling.

Wanneer u de premie al vooruit heeft betaald, kan het zijn dat u op het moment van de omzetting naar OHRA teveel premie heeft betaald. Deze premie storten we uiteraard terug. U ontvangt hier apart bericht over. Daarin staat hoeveel premie u terugkrijgt en wanneer het bedrag weer op uw rekening staat.

U kunt nu gebruik maken van de toegezonden acceptgiro. Hierop staat ook ons rekeningnummer: NL98 INGB 0002 7125 10. Vanaf april 2017 worden de acceptgiro's vervangen door nota's.

Tip: vermeld bij betalingen altijd uw relatienummer en het soort verzekering waar u de betaling voor doet. Dan kunnen we snel en eenvoudig uw betaling verwerken in onze administratie.

Uw betaalwijze omzetten naar automatische incasso?
Wilt u geen omkijken meer hebben naar het betalen van de premie voor uw verzekering? In Mijn OHRA kunt u heel eenvoudig uw betaalwijze omzetten van acceptgiro naar automatische incasso.

Wij incasseren de premie van uw OHRA Schadeverzekeringen in één keer. Het totaalbedrag wordt rond de eerste van de maand afgeschreven. Ook schrijven wij de premie via een ander rekeningnummer van uw rekening af. Dit wordt NL98 INGB 0002 7125 10. U hoeft hier verder geen actie voor te ondernemen.

U ontvangt in de week van 6 november 2017 de beëindigingsbrief. Binnen 14 dagen na ontvangst van de beëindigingsbrief ontvangt u de nieuwe OHRA polis, met de voor u geldende dekking en premie. Uw huidige rechtsbijstandverzekering wordt automatisch stopgezet.

Uw OHRA Rechtsbijstandverzekering gaat in per 1 december 2017. Tot deze datum kunt u schade melden zoals u gewend was, bij uw huidige verzekeraar. Voor schade die is ontstaan na 1 december 2017 kunt u bij OHRA terecht.

Bij OHRA houden we van makkelijk en snel. Daarom kunt u vanaf de ingangsdatum van uw OHRA Rechtsbijstandverzekering alles rondom uw verzekering online regelen via Mijn OHRA of de OHRA App. Uw dekking aanpassen, uw gegevens wijzigen... Waar en wanneer u maar wilt.

Activeer in 4 eenvoudige stappen uw account om gebruik te maken van alle voordelen en mogelijkheden:

 1. Ga naar Mijn OHRA;
 2. vul uw e-mailadres in en bedenk een veilig wachtwoord;
 3. bevestig uw e-mailadres;
 4. vul uw relatienummer en geboortedatum in.
U kunt Mijn OHRA per ingangsdatum van uw OHRA Rechtsbijstandverzekering activeren. Uw relatienummer is onderdeel van uw polisnummer en staat op uw polisblad. Het zijn de cijfers voor het eerste streepje. Is uw polisnummer 123456-531-04. Dan is uw relatienummer 123456. Ook vindt u uw relatienummer op de brief waarin u bent geïnformeerd over de omzetting van uw rechtsbijstandverzekering.

Bekijk eerst deze korte video waarin we uitleggen hoe Mijn OHRA werkt of ga naar de veelgestelde vragen.

U kunt uiteraard uw andere schadeverzekeringen ook omzetten. Wij adviseren u wel om te wachten tot u een bericht van ons heeft ontvangen dat uw schadeverzekering(en) worden omgezet.

Dat vinden we jammer, want we zijn erg blij met u als klant. Wilt u toch opzeggen? Dan kunt u de verzekering telefonisch beëindigen. Bel ons dan op telefoonnummer 026 35 44 720. Doe dit wel binnen 30 dagen na de datum waarop de omzetting in gaat. Uw verzekering stopt dan op de datum van het einde van de contactduur.

Bel ons dan op telefoonnummer 026 35 44 720. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur en helpen u graag.