Vragen over de omzetting van uw rechtsbijstandverzekering

U heeft een DAS Rechtsbijstandverzekering via Nationaal Spaarfonds afgesloten. Alle schadeverzekeringen van Nationaal Spaarfonds worden ondergebracht bij OHRA. Dit geldt ook voor uw rechtsbijstandverzekering. Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp. 

Delta Lloyd heeft besloten te stoppen met het merk NSF. Dat betekent dat er ook gestopt wordt met de verzekeringen die via NSF bij andere verzekeraars zijn ondergebracht. Daarom gaat uw rechtsbijstandverzekering, die nu bij DAS is ondergebracht, over naar OHRA. OHRA is ook onderdeel van Delta Lloyd. 

DAS voert de rechtsbijstand uit voor OHRA. Bij een conflict krijgt u nog steeds de hulp van de juridische specialisten van DAS. Wat dat betreft verandert er niets voor u.

Uw rechtsbijstandverzekering wordt omgezet naar OHRA vanaf de verlengingsdatum. Dit betekent dat u rond die datum de nieuwe polis van OHRA kunt verwachten. De polis ontvangt u per post of staat voor u klaar in Mijn OHRA. Uw rechtsbijstandverzekering bij NSF wordt automatisch beëindigd. U betaalt dus nooit dubbel premie. 

De OHRA Rechtsbijstandverzekering kent verschillende modules. Het is goed om te controleren of de dekkingen die op uw polis staan bij uw situatie passen en voldoende zijn. Bekijk de omschrijving van alle dekkingen die OHRA kent bij de rechtsbijstandverzekering. 

Uw OHRA Rechtsbijstandverzekering kent op enkele punten andere voorwaarden dan uw huidige verzekering. Bekijk de polisvoorwaarden [PDF] voor een uitgebreid overzicht. 

Mocht een module niet meer relevant zijn voor u of eventuele gezinsleden, dan kunt u OHRA dat laten weten. Ook kunnen wij een module voor u toevoegen. OHRA maakt dan een nieuwe polis op met de door u gewenste wijzigingen. U belt met OHRA via 026-4004820.

Uw nieuwe premie staat vermeld in de brief die u ontving van DAS over deze omzetting en op uw nieuwe polis van OHRA. Betaalde u voorheen uw premie per kwartaal, half jaar of jaar? Dan wijzigt dit naar een maandelijkse betaling. Dat gaat altijd via automatische incasso.

Wij incasseren de premie van uw OHRA Rechtsbijstandverzekering ook via automatische incasso. Ons rekeningnummer is: NL98 INGB 0002 7125 10. U hoeft hier verder geen actie voor te ondernemen.

Wij incasseren de premie van uw OHRA Rechtsbijstandsverzekering altijd maandelijks via automatische incasso. Ons rekeningnummer is: NL98 INGB 0002 7125 10. U hoeft hier verder geen actie voor te ondernemen.

U ontvangt uw nieuwe OHRA polis vóór de verlengingsdatum van uw DAS polis. Uw huidige DAS rechtsbijstandverzekering wordt automatisch beëindigd.
Uw nieuwe polis ontvangt u per post of in Mijn OHRA, als u al digitaal een verzekering heeft bij OHRA. 

Voor zaken waar DAS al voor u aan de slag is, hoeft u niets te doen. DAS blijft u rechtsbijstand geven volgens de voorwaarden van uw DAS polis.
Uw OHRA Rechtsbijstandverzekering gaat in per de verlengingsdatum. Als u rechtsbijstand nodig heeft, kunt u nog steeds rechtstreeks bij DAS terecht. Daar verandert niets aan.

Bij OHRA houden we van makkelijk en snel. Daarom kunt u vanaf de ingangsdatum van uw OHRA Rechtsbijstandverzekering alles rondom uw verzekering online regelen via Mijn OHRA of de OHRA App. Uw dekking aanpassen, uw gegevens wijzigen….. Waar en wanneer u maar wilt.

Activeer in 4 eenvoudige stappen uw account:
  1. Ga naar Mijn OHRA;
  2. vul uw e-mailadres in en bedenk een veilig wachtwoord;
  3. bevestig uw e-mailadres;
  4. vul uw relatienummer en geboortedatum in.
Uw relatienummer is onderdeel van uw polisnummer en staat op uw OHRA polis. Het zijn de cijfers voor het eerste streepje. Is uw polisnummer bijvoorbeeld 123456-531-004. Dan is uw relatienummer 123456. 

Lukt het activeren van Mijn OHRA niet?

Bij OHRA krijgt u uitgebreide informatie over de verzekeringen. Op basis van deze informatie beoordeelt u zelf of een product nog steeds past bij u en bij uw financiële situatie. OHRA geeft u hierover geen persoonlijk advies. Dit heet formeel ‘execution only’ dienstverlening.

Dat vinden we jammer, want we zijn erg blij met u als klant. Wilt u toch opzeggen? Hieronder leest u hoe u dit regelt.

    1) Moet de opzegging nog plaatsvinden?

Meldt uw opzegging dan binnen 14 dagen bij OHRA na ontvangst van de brief die u van DAS over de omzetting ontving. Uw verzekering stopt dan op de datum van het einde van de contractduur. 

U belt met 026 400 48 20 voor uw opzegging bij OHRA.

    2) Heeft u uw nieuwe polis al ontvangen?

Wilt u dan opzeggen binnen 14 dagen na de datum waarop de omzetting in gaat? Uw verzekering stopt dan op de datum van omzetting. Eventueel betaalde of automatisch  geïncasseerde premie ontvangt u terug. 

U belt met 026 400 48 20 voor uw opzegging bij OHRA.


Bel ons dan op telefoonnummer 026 400 48 20. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur en helpen u graag.