Veelgestelde vragen rechtsbijstandverzekering

Heb je een vraag over de OHRA Rechtsbijstandverzekering? Wij geven antwoord op veelgestelde vragen. Misschien staat jouw vraag erbij. 

 • Kan ik zelf een advocaat kiezen?

  Bij onze rechtsbijstandverzekering kun je je eigen advocaat kiezen. Al moet je wel aan een paar voorwaarden voldoen.

  • Het is belangrijk dat je je zaak bij DAS meldt
  • Wanneer je zaak voor de rechter komt, dan vertelt de juridisch specialist je of je verplicht bent om een advocaat in te schakelen. Als dat niet zo is, vergoedt DAS de kosten tot maximaal € 7.500,-. Je betaalt dan € 250,- eigen risico. Als een advocaat wel veprlicht is, worden de kosten tot maximaal € 25.000,- vergoed. Je betaalt dan geen eigen risico
  • Schakel je zonder toestemming van DAS zelf een advocaat in, dan vergoedt DAS deze kosten niet

  Lees meer informatie op de website van DAS.

 • Wat betekent 'externe kosten'?

  Bij onze rechtsbijstandverzekering maken we een onderscheid tussen ‘interne kosten’ en ‘externe kosten’. Interne kosten zijn de kosten die de juridisch specialisten van DAS maken. Deze kosten vergoedt de rechtsbijstandverzekering helemaal. Externe kosten zijn de kosten die volgens DAS nodig zijn om jou goed bij te kunnen staan. We vergoeden deze kosten tot maximaal € 25.000,- per conflict. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • griffierechten: de kosten die je betaalt om je zaak voor de rechter te brengen
  • kosten van deskundigen die DAS inschakelt om bewijs te leveren over de oorzaak of de hoogte van de schade. Bijvoorbeeld advocaten, andere juristen, artsen of mediators (bemiddelaars)
  • kosten van getuigen en deskundigen die de rechter oproept
  • kosten die de tegenpartij heeft gemaakt en waarvan de rechter bepaalt dat jij ze moet betalen
 • Is er een wachttijd?

  Als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, krijg je pas 3 maanden nadat de verzekering is ingegaan hulp bij conflicten. Dit is de zogenaamde wachttijd. 

  Deze wachttijd geldt niet als je bij het afsluiten van de verzekering niet kon weten dat het conflict zou plaatsvinden. En ook niet als je in het verkeer schade hebt opgelopen of gewond bent geraakt. Dan geldt er nooit een wachttijd.

 • Is er een minimum schadebedrag?

  Alleen als er een strafzaak is, werken we niet met een minimum schadebedrag. Bij andere zaken wel. Dit betekent dat we je niet steunen met het conflict als de kosten lager zijn dan dit bedrag. Je moet dan alle kosten zelf betalen. Hoe hoog dit minimumbedrag is, hangt af van de dekking. Bij de dekkingen Consument & wonen, Inkomen en Belasting & vermogen is het minimum schadebedrag € 175,-, bij de dekking Verkeer is dat € 100,-.

 • Dekt de rechtsbijstandverzekering ook conflicten op en met het werk?

  Als je de dekking Inkomen hebt afgesloten ben je verzekerd voor conflicten die met je werk te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan conflicten over zwangerschapsverlof, faillissement of ontslag.

 • Ik heb nu een conflict. Kan ik dit nog verzekeren?

  Je kunt alleen een verzekering afsluiten voor een conflict dat misschien in de toekomst gaat spelen. En niet voor een conflict dat je al hebt voordat je de verzekering afsluit. Je hebt dan wel recht op telefonisch juridisch advies.

 • Is mediation bij echtscheiding meeverzekerd?

  Als je de dekking Belasting & vermogen hebt afgesloten, krijg je onder bepaalde voorwaarden mediation vergoed, ofwel de bemiddeling bij echtscheiding. Hierbij overlegt een mediator met jou en je partner. Samen met deze bemiddelaar ga je met je partner na of jullie willen scheiden. Besluiten jullie om bij de rechter een verzoek in te dienen voor een scheiding? Dan krijg je hulp van een advocaat. Je krijgt geen hulp als jij en je partner een conflict hebben over alimentatie.

 • Ik heb een auto van de zaak. Mag ik de dekking Verkeer afsluiten?

  Onze rechtsbijstandverzekering is alleen bedoeld voor particulieren. De verzekering geldt niet als je met je werk bezig bent. Dus niet als je bijvoorbeeld als vertegenwoordiger of accountant op de weg bent. 

  Maar de verzekering geldt wel als je met de auto van de zaak van huis naar je werk rijdt. Of als je op een andere manier deze auto privé gebruikt. Ook als je wilt dat degene die de schade heeft veroorzaakt betaalt. 

 • Ik heb geen auto. Heeft de dekking Verkeer dan zin?

  De dekking Verkeer is niet alleen bedoeld voor mensen die autorijden. De dekking geldt voor iedereen in het verkeer. Dus ook voor motor, scooter- en brommerrijders, fietsers en voetgangers.