Kosten OHRA Pensioenrekening

Bij het openen van een OHRA Pensioenrekening betaalde je kosten. De OHRA Pensioenrekening kan je niet meer openen. Daarnaast betaal je kosten als je belegt of als je een deposito eerder beëindigt.

Kosten als je gaat beleggen

Als je belegt op de OHRA Pensioenrekening betaal je kosten.

Servicekosten
Ga je beleggen? Dan betaal je servicekosten aan OHRA Bank. Over het vermogen dat je belegt, betaal je 0,55% per jaar met een maximum van € 350,- per kwartaal. Lees ook de veelgestelde vragen over servicekosten.

Geen transactiekosten
Je betaalt bij OHRA Bank geen transactiekosten. Zie het Fonds- en Tarievenoverzicht [PDF] voor een volledig overzicht van de kosten.

Fondskosten
Binnen een beleggingsfonds worden ook kosten gemaakt. De hoogte van de lopende kosten per fonds zijn terug te vinden bij de Fondsen- en koersinformatie en in de Essentiële Beleggersinformatie [PDF] [PDF].

Kosten bij eerder stoppen deposito

Wordt het deposito beëindigd door het overlijden van de rekeninghouder? Dan betalen de nabestaanden geen kosten. 

Als je om andere redenen het deposito tijdens de looptijd wilt stoppen, betaal je kosten. Hoeveel is afhankelijk van de huidige rente en de rente op het moment waarop je het deposito hebt geopend.

Op het moment dat je opdracht geeft om het deposito te stoppen, bekijken wij de resterende looptijd. Daarna kijken wij wat de rente is op een deposito met dezelfde looptijd of de dichtstbijzijnde langere looptijd (vergelijkingsrente). Deze vergelijkingsrente kan hoger of lager zijn dan de rente die je op jouw deposito ontvangt. 

Rentepercentage op je deposito hoger dan de vergelijkingsrente
Is de rente die je ontvangt op jouw deposito hoger dan de vergelijkingsrente? Dan betaal je alleen € 50,- administratiekosten. 

Rentepercentage op je deposito lager dan de vergelijkingsrente
Is het rentepercentage op jouw deposito lager dan de vergelijkingsrente? Dan betaal je een boete. De boete wordt berekend aan de hand van het verschil in rente. Naast de boete betaal je ook € 50,- administratiekosten.

Voor deposito’s die geopend zijn vóór 17 september 2012 geldt een andere boeteberekening.