Belasting

De overheid vindt het belangrijk dat je jouw pensioen goed regelt. Daarom krijgt je - als je een pensioengat hebt en dit kunt aantonen - belastingvoordeel als je zelf je pensioenaanvulling regelt.

Mogelijk fiscaal voordeel

Het fiscale voordeel houdt in dat je het geld dat je stort mag aftrekken voor de inkomstenbelasting in box 1. Over het opgebouwde bedrag hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen. Uiterlijk aan het einde van het jaar, vijf jaar nadat je de AOW leeftijd hebt bereikt, moet je het opgebouwde bedrag periodiek uit laten keren via een direct ingaande (bancaire) lijfrente. Je betaalt dan pas inkomstenbelasting over de periodieke uitkeringen. Afhankelijk van je situatie kan je daardoor financieel voordeel behalen. Want vanaf je AOW leeftijd val je mogelijk in een lagere belastingschaal.

Rekening geblokkeerd voor opname

Omdat het geld dat je op de OHRA Pensioenrekening stort aftrekbaar is voor de belasting, is de rekening geblokkeerd voor opnames. Dat betekent dat je niet zonder gevolgen geld op kan nemen van je OHRA Pensioenrekening.

Jaarlijkse storting aftrekbaar

Het bedrag dat je jaarlijks op de OHRA Pensioenrekening stort, kan je mogelijk aftrekken bij je aangifte voor de inkomstenbelasting. Als particulier kan je maximaal je jaarruimte en eventueel je reserveringsruimte inleggen. Op de website van de Belastingdienst kan je meer informatie vinden en uitrekenen hoe hoog jouw jaarruimte is.

Lijfrente opbouwen voor ondernemers

Heb je een eigen bedrijf (gehad)? Dan kun je je Fiscale Oudedagsreserve en/of je stakingswinst storten op een lopende OHRA Pensioenrekening. 

Fiscale Oudedagsreserve (FOR) 
Als ondernemer mag je elk jaar een deel van je winst opzij zetten voor je oudedagsvoorziening. Dit heet de oudedagsreserve. Je kan in 2019 maximaal 9,44% van de winst met een maximum van € 8.999,- aan je oudedagsreserve toevoegen. De oudedagsreserve mag door de inleg niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen. Het percentage en maximum verandert bijna elk jaar.  

Maak je de FOR over naar een lopende OHRA Pensioenrekening? Dan mag je deze inleg aftrekken bij je belastingaangifte. Gebruik je de FOR niet voor een lijfrente? Dan moet je belasting betalen over het bedrag. 

Om van de FOR gebruik te maken, moet je aan deze eisen voldoen: 
- je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting; 
- je voldoet aan het urencriterium; 
- je bouwt persoonlijk een oudedagsreserve op binnen het bedrijf; 
- je mag op 1 januari nog niet uw AOW-leeftijd hebben bereikt; 
- je maakt winst. 

Stakingswinst 
Stop je met je bedrijf en heb je daardoor stakingswinst? Je kan belasting betalen uitstellen door de stakingswinst op een OHRA Pensioenrekening te storten. Je betaalt dan pas belasting wanneer de lijfrente wordt uitbetaald. Je mag (een deel van) je inleg aftrekken bij de belastingaangifte. Hoeveel dit is, hangt af van je leeftijd.

Stakingswinst (2019)
5 jaar voor AOW gerechtigde leeftijd, invalide of bij overlijden€ 459.688
15 tot 5 jaar voor AOW-leeftijd bij inleggen€ 229.852
In alle overige gevallen bij inleggen€ 114.932

Van deze bedragen moet je het volgende aftrekken: 
- het bedrag van de FOR aan het begin van het stakingsjaar; 
- het bedrag dat je hebt gebruikt voor de jaarruimte; 
- het bedrag dat je hebt gebruikt voor de reserveringsruimte; 
- het bedrag van de FOR dat je hebt gestort op een lijfrenterekening of verzekering.

Overgangsregeling

Sinds 1 januari 2014 is de ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente veranderd. Deze ingangsdatum was het jaar waarin je 65 jaar werd, maar is nu het jaar waarin je jouw AOW-leeftijd bereikt. De vroegst mogelijke ingangsdatum wordt dus later dan nu. Lees hier wat de overgangsregeling inhoudt en bekijk de rekenvoorbeelden.