Belasting

De overheid vindt het belangrijk dat je jouw pensioen goed regelt. Daarom krijgt je - als je een pensioengat hebt en dit kunt aantonen - belastingvoordeel als je zelf je pensioenaanvulling regelt.

Mogelijk fiscaal voordeel

Het fiscale voordeel houdt in dat je het geld dat je stort mag aftrekken voor de inkomstenbelasting in box 1. Over het opgebouwde bedrag hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen. Uiterlijk aan het einde van het jaar, vijf jaar nadat je de AOW leeftijd hebt bereikt, moet je het opgebouwde bedrag periodiek uit laten keren via een direct ingaande (bancaire) lijfrente. Bijvoorbeeld de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening. Je betaalt dan pas inkomstenbelasting over de periodieke uitkeringen. Afhankelijk van je situatie kan je daardoor financieel voordeel behalen. Want vanaf je AOW leeftijd val je mogelijk in een lagere belastingschaal.

Rekening geblokkeerd voor opname

Omdat het geld dat je op de OHRA Pensioenrekening stort aftrekbaar is voor de belasting, is de rekening geblokkeerd voor opnames. Dat betekent dat je niet zonder gevolgen geld op kan nemen van je OHRA Pensioenrekening.

Jaarlijkse storting aftrekbaar

Het bedrag dat je jaarlijks op de OHRA Pensioenrekening stort, kan je mogelijk aftrekken bij je aangifte voor de inkomstenbelasting. Als particulier kan je maximaal je jaarruimte en eventueel je reserveringsruimte inleggen. Op de website van de Belastingdienst kan je meer informatie vinden en uitrekenen hoe hoog jouw jaarruimte is.

Overgangsregeling

Sinds 1 januari 2014 is de ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente veranderd. Deze ingangsdatum was het jaar waarin je 65 jaar werd, maar is nu het jaar waarin je jouw AOW-leeftijd bereikt. De vroegst mogelijke ingangsdatum wordt dus later dan nu. Lees hier wat de overgangsregeling inhoudt en bekijk de rekenvoorbeelden.