Welke gegevens verzamelen we van je?

Sluit je bij ons een verzekering af, meld je een schade of bezoek je onze website? Dan verzamelen we gegevens van je. Hierop is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars [PDF] van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Welke gegevens verzamelen we? Wat doen we daarmee en hoe lang bewaren we ze? We zijn daar graag open over.

Welke gegevens verzamelen we van je? En waarom?

In onze uitleg over hoe we omgaan met de gegevens die we van je hebben, maken we onderscheid tussen persoonsgegevens en overige gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct te herleiden zijn naar jou, zoals je naam, adres en telefoonnummer. Overige gegevens zijn gegevens die we van je hebben, maar die op zichzelf niet te herleiden zijn naar jou, zoals de premie die je betaalt, de dekking die je hebt of het type dak dat je huis heeft. Wij hebben op verschillende momenten verschillende redenen om je gegevens te verzamelen of gebruiken. Hieronder leggen we dit uit.

Waarom?Welke gegevens?
Om de verzekering die je bij ons hebt uit te kunnen voeren, zoals de aanvraag en de verlenging van je verzekering en om schades te behandelen.
 • Je persoonsgegevens, zoals naam, geslacht, adres en geboortedatum.
 • Persoonsgegevens van een eventuele partner of kinderen voor bijvoorbeeld een zorgverzekering: naam, geboortedatum.
 • Je gegeven antwoorden bij het aanvragen van een verzekering, wijziging, schademelding of declaratie.
 • Medische gegevens in geval van o.a. ongevallen, ziektekosten in het buitenland die vergoed worden door onze reisverzekering.
 • Overige gegevens over dat wat je bij ons verzekert, zoals je woning, je inboedel, je huisdier of je auto.
Om je online en offline te kunnen informeren over je verzekering, zoals veranderingen in je verzekering en service-informatie.
 • Persoonsgegevens, zoals je e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer en adresgegevens.
 • Overige gegevens, zoals productgegevens.
Om onze dienstverlening beter, persoonlijker en dus relevanter te maken en voor overige marketingactiviteiten, adverteren, het bieden van relevante aanbiedingen en informatie over onze producten (commercieel).
 • Persoonsgegevens, zoals je e-mailadres en je naam.
 • Overige gegevens, zoals de producten die je bij ons hebt en het gebruik van digitale media van OHRA: onze app, website, live chat en social media
Voor het personaliseren van je interactie met onze website en app, voor het verbeteren van de online navigatie en voor het maken van rapportages over het gebruik van onze website en app.
 • Persoonsgegevens, zoals je IP-adres, je naam, e-mail en geboortedatum.
 • Overige gegevens, zoals de producten die je bij ons hebt.
Om wettelijk verplichte meldingen te kunnen doen in landelijke databases. En om fraude en misbruik te kunnen melden.
 • Persoonsgegevens.
 • Overige gegevens.
Om onze service te kunnen verbeteren.
 • Persoonsgegevens: opgenomen telefoongesprekken met onze klantenservice.
 • Overige gegevens, zoals resultaten uit onderzoeken en (online) analyses.
Om je vragen te kunnen beantwoorden en om statistisch onderzoek, marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek uit te kunnen voeren.Alle persoonsgegevens en overige gegevens die we van je hebben
Om je schadeverleden bij te kunnen houden.
 • Persoonsgegevens, zoals je naam en adres.
 • Overige gegevens, zoals schademeldingen, declaraties en uitbetalingen.
Om je betalingsgedrag bij te kunnen houden.
 • Persoonsgegevens, zoals je rekeningnummer en naam.
 • Overige gegevens, zoals je betalingen en storneringen.