Officiële statement

Bij het sluiten van een verzekering, hypotheek of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van je nodig. NN Group N.V. respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met je persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. Nationale-Nederlanden verwerkt je gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en de specifiek voor zorgverzekeraars opgestelde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. In deze Gedragscodes zijn de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) specifiek uitgewerkt voor verzekeraars, banken en zorgverzekeraars. 

De volledige tekst van de Gedragscodes kun je downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars en via de website van Zorgverzekeraars Nederland. Je kunt de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars ook schriftelijk opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer +31 (0)70 333 85 00). Uiteraard worden deze Gedragscodes door ons nageleefd bij al onze activiteiten. Nationale-Nederlanden heeft de verwerking van je persoonsgegevens aangemeld bij haar Functionaris voor de gegevensbescherming, zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

Download hieronder ons Privacy Statement