Met wie delen we gegevens?

We zijn voorzichtig met de gegevens die we van je hebben. Het gaat tenslotte om je privacy. Daarom geven we je gegevens alleen aan andere partijen als dat nodig én toegestaan is.

Om je verzekering te kunnen uitvoeren, moeten we gegevens uitwisselen met andere partijen. We kunnen bijvoorbeeld niet je premie incasseren als de bank je gegevens niet heeft. En zo zijn er meer voorbeelden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste partijen waar wij gegevens mee delen.

Met wie?Waarvoor?
CIS

Alle verzekeraars en gevolmachtigden zijn aangesloten bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). 
Als je een verzekering bij OHRA sluit, wijzigt of een schademelding doet, wisselen we gegevens uit met CIS. 

Lees er meer over op de website van CIS. 

CZ

Sluit je via OHRA een zorgverzekering, dan ben je verzekerd bij OHRA zorgverzekeraars, onderdeel van CZ Groep. 
OHRA heeft alleen de gegevens die nodig zijn voor het bemiddelen en de serviceverlening. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres en leeftijd. 
Wij hebben geen inzage in je medische- en betaalgegevens. Wil je weten welke gegevens CZ van je heeft, dan kun je terecht bij CZ.

DAS

Sluit je bij ons een rechtsbijstandsverzekering, dan loopt de rechtsbijstand via onze partner DAS. Ook hier zijn de gegevens van DAS en OHRA strikt gescheiden. 

Wil je weten welke gegevens DAS van je heeft, dan kun je terecht bij DAS.

SchadeherstellersHeb je een schade of een rekening van de dierenarts die je wil indienen, dan delen we (in sommige gevallen) je gegevens met schadeherstellers. Hierbij kun je denken aan expertisediensten, dierenartsen en erkende herstellers.
SOS Hulpdienst

Als je in geval van nood contact met ons opneemt terwijl wij niet geopend zijn, dan helpt onze partner SOS Hulpdienst je verder. 
Zo kun je in geval van nood dag en nacht geholpen worden. Om je goed te kunnen helpen, heeft SOS Hulpdienst wel gegevens van je nodig. 

LSC

Het LSC behandelt alle letselschadeclaims voor ons. Afhankelijk van de door jou gesloten verzekering kan het dan gaan om letsel van een derde (bijvoorbeeld een door jou met je auto aangereden fietser) of om letsel van jouzelf. In het Letsel Service Centrum werken alle mensen die nodig zijn bij letselschade. Denk hierbij aan medisch adviseurs, juridisch adviseurs en mensen die namens ons bij derden of jou langskomen. Soms heeft het Letselschade Service Centrum ook medische gegevens nodig om jouw eigen letselschade te behandelen. Je eigen arts kan die gegevens verstrekken. Hiervoor moet je zelf toestemming geven. Je medische gegevens zijn privé en komen daarom niet in het schadedossier dat wij van je hebben. Alleen onze medisch adviseur mag je medische gegevens inzien.

Marketing partners

In sommige gevallen werken we samen met andere bedrijven om onze bestaande of mogelijk nieuwe klanten te benaderen met relevante commerciële berichten, of om onderzoek en analyses uit te voeren. Wij wisselen alleen gegevens met hen uit als dit volgens de wet is toegestaan en als zij dezelfde passende maatregelen hebben genomen om je gegevens veilig te verwerken.

Andere onderdelen binnen de Nationale Nederlanden Groep

OHRA bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen en handelsnamen en maakt deel uit van NN Group N.V. 
Binnen deze bedrijfsonderdelen kunnen wij gegevens uitwisselen. Dit doen we om onze klanten een betere service te kunnen leveren, relevanter te kunnen zijn en elkaar te informeren over eventuele risico’s.


Vanuit OHRA bieden we onze klanten producten van verschillende bedrijfsonderdelen. Soms ook van verschillende bedrijven. Sluit je bijvoorbeeld via ons een zorgverzekering af? Dan ben je verzekerd bij OHRA zorgverzekeraars, onderdeel van CZ Groep. En als je bij ons een rechtsbijstandsverzekering afsluit, word je door DAS geholpen bij juridische problemen.

Samen zorgen we ervoor dat je gegevens gescheiden blijven. En dat is belangrijk, want daarmee beschermen we je privacy. Zo hebben wij bijvoorbeeld je medische gegevens niet. Die zijn alleen bekend bij jou en bij CZ Groep. En hetzelfde geldt voor je juridische dossier. Daar kan alleen DAS bij. OHRA heeft geen inzage in die gegevens. En andersom geven wij partijen zoals DAS en CZ Groep geen inzage in gegevens, die zij niet nodig hebben om jou van dienst te zijn of te voldoen aan de wet.

Die scheiding van gegevens betekent ook dat wij je soms niet kunnen helpen als je wil weten welke gegevens van jou bekend zijn. Misschien moet je daarvoor juist bij een andere partij zijn. We kunnen ons voorstellen dat je dat zelf niet helemaal wilt of kunt uitzoeken. Daarom vertellen we je altijd bij wie je voor welke gegevens moet zijn.

In onze uitleg over hoe we omgaan met de gegevens die we van je hebben, maken we onderscheid tussen persoonsgegevens en overige gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct te herleiden zijn naar jou, zoals je naam, adres en telefoonnummer. Overige gegevens zijn gegevens die we van je hebben, maar die op zichzelf niet te herleiden zijn naar jou, zoals de premie de je betaalt, de dekking die je hebt of het type dak dat je huis heeft. Wij hebben op verschillende momenten verschillende redenen om je gegevens te verzamelen of gebruiken. Hieronder leggen we dit uit.

MomentenMet wie?
Aanvragen of wijzigen van een product              Bij het aanvragen of wijzigen van een verzekering wisselen wij gegevens uit met externe partijen om het je zo makkelijk mogelijk te maken. Denk aan RDW voor het ophalen van je autogegevens
of Infofolio voor het berekenen van de herbouwwaarde van je woning. Daarnaast wisselen we gegevens uit met partijen zoals CIS en kunnen we een kredietwaardigheidscheck uitvoeren.
SchadeafhandelingHet afhandelen van een schade doen wij niet allemaal zelf. We maken bijvoorbeeld gebruik van expertisediensten, dierenartsen en erkende herstellers. Daarom wisselen wij gegevens met hen uit.
Ook kan het zijn dat wij gegevens moeten uitwisselen met (verzekeraars van) tegenpartijen, banken, hulpdiensten, of partijen met wie wij samen een product aanbieden (zoals DAS).
Daarnaast wisselen we gegevens uit met partijen zoals CIS en kunnen we een kredietwaardigheidscheck uitvoeren.

Uitvoeren van betalingen of incasso's

We incasseren premie van je rekening. Of we betalen een bedrag uit als je schade hebt gehad. Dat kan alleen als we je gegevens met banken delen, zoals je rekeningnummer en persoonsgegevens.
Verlengen van je verzekeringWe gebruiken de bij ons bekende gegevens om je nieuwe premie voor het volgende jaar te berekenen. Ook gebruiken we je gegevens om je hierover te informeren.
Marketing en commerciële actiesSoms werken we samen met andere bedrijven om onze bestaande of mogelijk nieuwe klanten te benaderen met relevante, commerciële berichten of om onderzoek en analyses uit te voeren.
Denk aan partners die ons helpen met de verzending van e-mails, het verzamelen en interpreteren van data over online gedrag en mediaplatforms waarop we adverteren. Hierbij proberen we altijd
zo relevant mogelijk te zijn. Dat betekent ook dat we soms gegevens uitwisselen met deze partners. Daarnaast maken wij gebruik van profiling. Profiling is het verzamelen van specifieke kenmerken op persoonlijk niveau.
Hiermee stellen we doelgroepen samen om deze te kunnen voorzien van interessante en relevante aanbiedingen en informatie. Dit gebeurt alleen als dit volgens de wet mag en als je hier zelf toestemming voor hebt gegeven door cookies te accepteren op onze site. Lees hiervoor ook ons cookiestatement.
Ondersteunende processenOm bovenstaande processen goed te kunnen uitvoeren wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van leveranciers van diensten. Denk aan cloudoplossingen, ondersteuning bij de administratie of de verzending van brieven en e-mails over uw producten.