Bewaren van gegevens

Er zijn wettelijke regels voor hoe lang we je gegevens moeten en mogen bewaren.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Dat is afhankelijk van het soort verzekering, het soort gegeven en waarvoor het wordt gebruikt. De zogenoemde bewaartermijn is dus niet altijd hetzelfde.

Voor schadeverzekeringen

Wij bewaren en verwerken al je gegevens die nodig zijn voor een verzekering zolang de verzekering loopt. Is de verzekering beëindigd, dan verwijderen wij de gegevens na 7 jaar. Ook gegevens die we gebruiken voor afhandeling van schades, verwijderen we na 7 jaar. Soms zijn wij wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren. Dat doen we dan natuurlijk. In specifieke gevallen bewaren we je gegevens langer dan 7 jaar, bijvoorbeeld in juridische procedures.

Na de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd, anoniem gemaakt of gearchiveerd. Anoniem gemaakte of gearchiveerde gegevens gebruiken we alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Voor levensverzekeringen en bankproducten

Hoe lang je gegevens over je levensverzekering of bankproducten bewaard worden, staat beschreven in het privacy statement van Nationale Nederlanden.

Voor zorgverzekeringen

Hoe lang je gegevens over je zorgverzekering bewaard worden, staat beschreven in het privacy statement van CZ.