Distributie verzekeringen volgens nieuwe Europese richtlijn

Vanaf 1 oktober 2018 geldt een nieuwe richtlijn voor de distributie van verzekeringen. Hierin zijn regels opgenomen. Over die regels vertellen we graag meer.

OHRA Zorg: de juridische kant

Volgens juridische termen formuleren we OHRA Zorg zo:
OHRA Zorg is een handelsnaam van Distributie Zorgverzekeringen B.V. Distributie Zorgverzekeringen B.V. (verder te noemen “wij” en “ons”) bemiddelt u als klant uitsluitend naar de 2 zorgverzekeraars OHRA Zorgverzekeringen NV en OHRA Ziektekostenverzekeringen NV*. Distributie Zorgverzekeringen B.V. is gevestigd aan de Rijksweg West 2, 6842 BD, te Arnhem. Distributie Zorgverzekeringen B.V. is ingeschreven bij de AFM (nr. 12012829) en bij de KvK nr. 18115656.

* Deze 2 zorgverzekeraars maken deel uit van de CZ Groep te Tilburg

Wij ontvangen een vergoeding van deze 2 zorgverzekeraars voor onze bemiddelingsactiviteiten en voor onderstaande werkzaamheden.

Wat zijn de werkzaamheden van OHRA Zorg?


Ontwikkelen van producten en diensten
 • De 2 zorgverzekeraars vragen input aan ons bij het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten. Daardoor worden onze zorgproducten afgestemd op de behoeftes van onze klanten.
 • Wij sluiten in naam van de 2 zorgverzekeraars samenwerkingsovereenkomsten met bemiddelaars en collectieve contracten (dit zijn contracten met bijvoorbeeld uw werkgever of een belangenorganisatie waarvan u lid bent, waardoor u als verzekerde korting op uw premie kunt krijgen). Ook bij deze contracten stemmen wij het aanbod af op de specifieke behoeftes van onze klanten.
 • Wij evalueren onze zorgproducten en voeren markt- en distributieonderzoek uit om ons aanbod optimaal af te stemmen op de wensen en behoeftes van onze klanten.
 • Wij onderhandelen voor onze klanten met de 2 zorgverzekeraars over prijs en voorwaarden.
 • Wij investeren in nieuwe diensten voor onze klanten. Zoals de Mijn-omgeving, een App en de Zorgvergelijker.
Informeren
 • Wij geven u uitgebreide informatie over onze zorgproducten. Op basis van deze informatie beoordeelt u geheel zelfstandig of het product bij u en uw financiële situatie past. Indien u beslist tot het sluiten van het zorgproduct bemiddelen wij u naar de 2 zorgverzekeraars. Er is daarbij geen sprake van een specifieke prikkel tot productsturing voor ons als bemiddelaar of voor onze medewerkers.
 • Wij doen voorstellen, zoals het uitbrengen van offertes aan nieuwe- en bestaande klanten met als doel het aangaan van zorgverzekeringen.
 • Wij ontwikkelen en onderhouden een internetsite en geven daarmee aan onze klanten transparante en volledige informatie over onze zorgproducten en diensten.
 • Wij stellen brochures op om nieuwe en bestaande klanten te informeren.
 • Wij beantwoorden telefonische- en vragen per e-mail en WhatsApp van klanten. Met uitzondering van vragen naar aanleiding van claims en aanvragen voor machtigingen. Deze worden door de zorgverzekeraars beantwoord.
Beheren
 • Wij handelen klachten van onze klanten over onze dienstverlening af. De klachtprocedure vindt u op onze website.
 • Wij administreren relatie- en mutatiegegevens van onze klanten.