Wijzigingen in de belasting op vermogen

De regering heeft op Prinsjesdag het belastingplan 2017 bekend gemaakt. In deze plannen staan ook wijzigingen die het vermogen in box 3 raken.

Belasting over vermogen

U betaalt belasting over uw inkomsten uit een deel van uw vermogen. Dit wordt de grondslag sparen en beleggen (box 3)genoemd. Dit is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Daar gaat het heffingsvrij vermogen van af. Een vast bedrag van uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) is vrijgesteld van belasting. Het heffingsvrij vermogen in 2017 is € 25.000,- per persoon. U betaalt geen belasting over de werkelijke opbrengst, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen.

Voorbeeldberekening belasting sparen en beleggen

Tot en met 2016 berekende de Belastingdienst een voordeel van 4% over uw grondslag sparen en beleggen. Over dit voordeel van 4% betaalde u 30% inkomstenbelasting. U betaalde dus 4% x 30% = 1,2% belasting over uw grondslag sparen en beleggen.
Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw grondslag sparen en beleggen. Er zijn dan drie schijven. Daarbij gaat de Belastingdienst ervan uit u meer voordeel heeft als u meer vermogen heeft. Bij iedere volgende schijf gebruikt de Belastingdienst daarom een hoger percentage om uw voordeel te berekenen. Over dit voordeel betaalt u 30 % inkomstenbelasting.

Vanaf 2017 gelden de volgende drie schijven in box 3:

  • Schijf 1: tot en met € 75.000,-
  • Schijf 2: van € 75.001,- tot en met € 975.000,-
  • Schijf 3: vanaf € 975.001,-
Daarnaast wordt er met twee percentages gerekend: 1,63% en 5,5%. Per schijf wordt uw voordeel berekend met een mix van het percentage van 1,63% en het percentage van 5,5%. Valt een deel van uw vermogen in de 3e schijf? Dan rekent de Belastingdienst met het percentage van 5,5%.

In de tabel hieronder ziet u hoe dat er in de praktijk uit ziet.

SchijfUw (deel van de) grondslag sparen en beleggen
Percentage 1,63%
Percentage 5,5%
1Tot en met € 75.000,- 
67%33%
2Van € 75.001,- tot en met € 975.000,-
21%79%
3Vanaf € 975.001,-
0%100%

Heeft u een fiscale partner? Dan mag u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de manier die voor u allebei het voordeligst is. U berekent ieder uw eigen voordeel en de belasting die over dat voordeel wordt betaald.